Balta Limanı Ticaret Antlaşması

Balta Limanı ticaret antlaşması nedir? Balta limanı ticaret antlaşması maddeleri nelerdir? Kısaca maddelerle Balta Limanı ticaret antlaşması...

Balta Limanı Ticaret Antlaşması

» Balta Limanı ticaret antlaşması nedir ve hakkında kısa bir bilgi verelim. Sizlere Balta Limanı'nı maddeler halinde sunalım..

» Osmanlı, Hünkâr İskelesi Antlaşması ile sınırlarını güvence altına aldıktan sonra İngiltere ve Fransa’yı tamamen küstürmek istemiyordu.

» Fransa, Kavalalı’yı destekliyor ve Doğu Akdeniz’de onun gücünü kullanmak istiyordu. İngiltere’nin ise OsmanlInın varlığını devam ettirmesi çıkarlarına uygundu.

» İngiltere OsmanlInın içinde bulunduğu zor durumdan faydalanarak 1838 Balta Limanı Antlaşması’nı imzalamayı başardı.

Balta Limanı Antlaşması Maddeleri

İngiliz mallarının Osmanlı pazarına girmesi kolaylaşmıştır.

Tekel sistemi kaldırılmıştır.

Osmanlı, AvrupalIların açık pazarı hâline gelmiştir.

%3 olan gümrük vergisi ihracatlar %12 ithalatta %5 olmuştur.

Osmanlı, İngiltere’ye ekonomik ayrıcalık vererek herhangi bir sorunda desteğini almak istemiştir.