1840 Londra Konferansı

1840 Londra Konferansı nedir? 1840 Londra konferansı ve maddeleri?
1840 Londra Konferansı

» Kavalalı, Fransa’dan aldığı destekle 1839’da yeniden ayaklanmıştır. Nizip Savaşı’nda OsmanlIyı yenmiş ve bu sırada II. Mahmut ölmüş ve yerine Abdülmecit geçmiştir. Osmanlı, Mısır ordusunu durduracak güçte değildir. Bu yüzden Hünkâr İskelesi Antlaşması gereği Rusya Osmanlı Devleti’ne yardım edecekti.

» Fakat İngiltere bunun önüne geçmek ve Mısır sorununu çözmek için Fransa hariç İngiltere, Prusya, Rusya, Avusturya ve OsmanlInın katıldığı 1840 Londra Konferansı’nı düzenlemiştir.

» Bu konferansta Londra Antlaşması imzalanmıştır.

Londra Antlaşmasına maddelerine göre;

Mısır valiliği, babadan oğla geçmek kaydıyla Kavalalı’ya ve oğullarına verilecekti.

Adana ve Suriye valilikleri Kavalalı ve oğlu İbrahim Paşa’dan geri alınacaktı.

Mısır’da vergiler Osmanlı adına toplanacak ve dörtte biri İstanbul’a gönderilecekti.

Mısır’da bulunan Osmanlı donanması Kavalalı tarafından Osmanlıya iade edilecekti.

Londra Antlaşmasının Önemi

Kavalalı Fransa’ya güvenerek bu antlaşmayı kabul etmek istememiş fakat İngiliz ve Rus donanması Mısır’ı ablukaya alması üzerine antlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştır.

Bu antlaşma ile Mısır Sorunu kesin olarak çözümlenmiştir.

İngiltere, Doğu Akdeniz çıkarlarını korumayı başarmıştır.

Mısır, yarı bağımsız hâle gelmiştir.

Rusya’nın Osmanlıya yardım ederek Boğazlar üzerinde yeni ayrıcalıklar elde etmesi önlenmiştir.

OsmanlInın toprak bütünlüğünü tek başına koruyamayacağı bir kez daha görülmüştür. Bu durum Avrupalıların Osmanlının iç işlerine karışmasını kolaylaştırmıştır.

Osmanlı bu isyan sırasında Avrupa devletlerinin yardımını almak için Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir.