1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi

1841 Londra Boğazlar sözleşmesi nedir? Londra boğazlar sözleşmesi maddeleri nelerdir? Londra boğazlar sözleşmesine dair her şey...
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi

Boğazlar Sorunu

» Osmanlının 1833’te Rusya ile Hünkâr İskelesi Antlaşmasının Boğazlar ile ilgili maddesi Boğazlar Sorunu’nun çıkmasına neden olmuştur. Rusya bu antlaşmayla İngiltere ve Fransa’dan daha üstün bir konuma gelmiştir. 1841’de antlaşmanın süresinin dolması üzerine İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti boğazlar sorununu görüşmek üzere Londra’da uluslararası bir konferans düzenlemişlerdir.

» Konferans sonunda 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalamışlardır.

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ne göre;

Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacaktı.

Savaş zamanında boğazlar savaş gemilerine kapalı olacaktı.

Boğazlar barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı olacaktı.

Bu durum Avrupa devletlerinin garantisinde olacaktı.

Londra Boğazlar Sözleşmesinin Önemi

Boğazlar ilk defa uluslararası bir statü kazanmıştır.

Osmanlının Boğazlardaki mutlak (tek başına) egemenliği sona ermiştir.

Rusya, Hünkâr İskelesi Antlaşması ile elde ettiği üstünlüğü kaybetmiştir.

Bu antlaşmadan en karlı çıkan İngiltere ve Fransa olmuştur.