Kısaca 1848 Mülteciler Sorunu

Kısaca 1848 Mülteciler Sorunu

1848 Mülteciler Sorunu

» Avusturya, 1848’de ülkesindeki Macarlara haklarını vermeyip Macaristan’ı işgal etmiştir. Macarlar Avusturya’ya savaş açınca da Avusturya, Rusya ile ittifak yapmıştır. Baskıya dayanamayan Macar ve Leh halkı göç ederek Osmanlıya sığınmıştır. Avusturya ve Rusya, mültecileri geri istemiş fakat Osmanlı bunu kabul etmemiştir.

» Osmanlı mültecilerin durumunu anlatan bir rapor hazırlayıp Avrupa kamuoyuna sunmuş ve bu hareketiyle Osmanlı, Avrupa’nın sempatisini kazanmıştır. Avrupa’da Osmanlı lehine gösteriler yapılmaya başlanmıştır. İngiltere ve Fransa Osmanlıdan yana tavır koyunca Avusturya ve Rusya isteklerinden vazgeçmiş ve mültecilerden isteyenler tekrar ülkelerine geri dönmüşlerdir.