HİZMET KOŞULLARI VE TAAHHÜT

1- Taraflar

Hizmet veren Murat Cenk Akademi Ofisi, hizmet alan ise bu sözleşmeyi onaylayan ve muratcenk.com’dan hizmet almayı onaylayan (Müşteri).

2- Amaç

Cenk Akademi Ofisi ve Müşteri arasında meydana gelen her türlü yazışma ve iş akdinde her iki tarafın haklarının korunması amacıyla bu anlaşma düzenlenmiştir.

3- Tarafların sorumlulukları

Her iki taraf yapılan iş antlaşmasında belirtilen şekilde davranmakla sorumludur. Her iki tarafın da rızası olmadan ve mahkeme kararı olmaksızın aralarında yapmış oldukları iş akdini açıklayamaz ve ilan edemezler. Verilen hizmette hataların veya eksikliklerin olması halinde Cenk Akademi Ofisi ücretsiz olarak yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

4- Sorumluluklar ve Gizlilik

Murat Cenk Akademi Ofisi, kendi iletişim sayfaları veya web sitesi üzerinden paylaşılan hiçbir döküman veya bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşamaz.

5- Süre ve Fesih

Bu sözleşmenin süresi en fazla 1 aydır. Tarafların onayıyla sürede değişiklik yapılabilir.

Taraflar cayma hakkını iş bitim süresinden 15 gün önce bildirmek suretiyle kullanabilirler. Bu süreçte dosya üzerinde Murat Cenk Akademinin yaptığı çalışmalar oranında ücretlendirme yapılır. Çalışma tamamlandıktan sonra, çalışmayı kabul eden müşteri dosyayı incelemekle yükümlüdür. Tamamlanan dosyanın teslimiyle birlikte müşteri bir hafta içerisinde hata veya eksikliğin giderilmesi için bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde çalışma tamamlanmış sayılır.

6- İletişim

Bu sözleşmedeki her türlü iletişim aksi belirtilmedikçe müşterinin e-posta adresi ile Murat Cenk Akademi Ofisi’nin e-posta adresi üzerinden Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılır. E-posta adresine ulaştığı günden 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılır.

7 – İhtilafın Çözümü- Hakeme başvurma

Tüm anlaşmazlıklar 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun tahkim hükümlerine göre çözüme bağlanacaktır. Anlaşmazlıklarda Türk Maddi Hukuk Hükümleri uygulanacak ve bu hükümlere göre anlaşmazlık çözülecektir.