Sanayi (Endüstri) İnkikabı

Sanayi inkilabı nedir? Sanayi inkilabının maddeleri ve kısaca sanayi inkilabı..
Sanayi İnkilabı Nedir

Sanayi İnkilabı nedir hakkında kısaca bir bilgi verecek olur isek Sanayi İnkılâbı, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına geçiştir. XVIII. yüzyılda pozitif bilimlerin üretim alanında uygulanmasıyla İngiltere’de özellikle demir ve dokuma sektöründe ortaya çıkmış ve diğer alanlara yayılmıştır. Sanayi Devrimi’nin ilk aşamasındaki temel ham madde taş kömürüdür. Buhar gücü ile çalışan makinelerin icat edilmesi ve kullanılması makineleşmiş endüstriyi doğurmuştur. XVIII. yüzyıl sonlarında Coğrafi Keşifler ile başlayan sömürgecilik ve bilimsel buluşların tekniğe uygulanması sanayileşmeye neden olmuştur.

Sanayi İnkılabı’nın İngiltere’de ortaya çıkmasının nedenleri;

İngiltere’de merkezi güçlü bir devletin bulunması ve bu devletin geniş sömürgelere sahip olması

Özgür düşünce ortamının olması

Demir ve kömür madenleri bakımından zengin olması

Ham madde ve pazar kaynaklarının bol olmasıdır.

PÜF NOKTA

XVII. yüzyılın sonlarında ilk buhar makinesi icat edilmiş ve James Watt'ın 1779 yılında ateşli pompa sistemini bulmasıyla makineleşme hızlanmıştır.

Sanayi İnkilabı'nın Sonuçları

Üretim hızla arttı.

Bol, ucuz ve kaliteli üretim sağlandı.

Bol ve ucuz ham maddeye ihtiyaç duyulmasıyla sömürgecilik ve devletlerarası rekabet arttı.

El tezgâhları ve atölyeler kapandı. Yerine fabrikalar kuruldu.

Üretim artışı ile yeni pazarlara ihtiyaç duyuldu.

Ticaret gelişti.

İşçi sınıfı ortaya çıktı.

Kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm akımları doğdu.

Köyden kente göç hızlandı. Çekirdek aile yapısı ortaya çıktı.

Sermaye birikimleri gerçekleşti ve büyük şirketler kuruldu.

Ekonomik rekabetin artması I. Dünya Savaşı’na ortam hazırladı.

Sanayi İnkilabı'nın Osmanlıya Etkisi

Ucuz Avrupa malları karşısında küçük atölyeler rekabet edemeyerek kapandı. İşsizlik arttı.

Dış ticaret dengesi bozuldu.

Osmanlı XIX. yüzyıl ortalarına doğru Avrupa mallarının istilasına uğradı.

Osmanlı hammadde satan ve dışarıdan mamul madde alan bir ülke hâline geldi.

Ekonominin zayıflaması devletin çöküşünü hızlandırdı.

Sömürgecilik Faaliyetlerinin Hızlanması

Bir devletin ülke sınırları dışına çıkarak kendisine ait olmayan bölgeleri işgal ederek ekonomik ve siyasi yönden çıkar sağlamasına sömürgecilik denir. Sanayi İnkılâbı, Avrupalıların ham madde kaynaklarına ve yeni pazarlara ihtiyaç duymalarına neden oldu ve yeni sömürgelerin bulunması gerekiyordu.

İNGİLTERE: Hindistan, Belücistan, Kıbrıs, Malta, Avusturya ve Mısır’ı sömürgeleştirmiş ve sömürge imparatorluğu kurmuştur.

FRANSA: Cezayir, Tunus, Sudan, Madagaskar, Fas ve Çin Seddi’nin doğu kısmını sömürgeleştirdi.

ALMANYA: Güneybatı Afrika, Uganda, Kenya ve Kamerun’u sömürgeleştirdi.

İTALYA: Sömürgecilikte fazla başarılı olamadı. Eritre ve Trablusgarp’ı sömürgeleştirdi.

RUSYA: XIX. yüzyıl da geniş bir sömürge imparatorluğu kurdu. Önceden Sibirya ve Japon Denizi kıyılarına yerleşen Ruslar XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türkistan’ı sömürgeleştirdi.