Viyana Sisteminin Korunması

Viyana sistemi nedir? Viyana kongresinde alınan kararların yürütülmesi imkansız mıdır? 

Viyana Sistemi

» Viyana Kongresi'nin Nihai Senedi 9 Haziran 1815 de imzalandığında Napolyon Elbe' den kaçarak tekrar Fransa'nın başına geçmiş ve Fransız milletini de yanına alarak, Avrupa'ya karşı nihai mücadelesini yapmıştı. Lakin Napolyon'un karşısında çıkan 4 devletin ittifakı Napolyon’u bir kere daha yere sermişti. Fakat ne olursa olsun Napolyon'un bu ikinci 100 günlük saltanatı Avrupa'nın 4 büyük Devleti'ni korkutmuş ve Viyana'da düzenledikleri Avrupa haritasını ve Avrupa'nın bu yeni statüsünü korumak ve devam ettirmek için tedbirler almaya sevk etmiştir. Bu tedbirleri kapsayan belgeler iki tanedir.

» Birincisi 26 Eylül 1815 tarihli Kutsal İttifak

» İkincisi 20 Kasım 1815 tarihli Dörtlü ittifak - Meternik Sistemi

Kutsal İttifak hakınnda bilgi edinmek istiyorsanız » » Kutsal İttifak
Dörtlü ittifak - Meternik Sistemi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız » » Meternik Sistemi