1815 Dörtlü İttifak l Meternik Sistemi

Meternik sistemi nedir? Meternik sistemi kim tarafından oluşturulmuştur? Meternik sistemine dair her şey..
Meternik Sistemi - 1815 Dörtlü İttifak

Meternik Sistemi

» Avusturya Başkanı Metternich Viyana'da kurulan sistemin korunması açısından zayıf buldu. 

» Avusturya başkanı ihtilal fikirlerinin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri daha gerçekçi tedbirler ve işleyebilen bir mekanizma ile önlemeyi düşünüyordu. Yani devletlerin açık bir taahhütle bağlı olmasını istiyordu.

» 20 Kasım 1815 günü Fransa ile imzalanan ikinci Paris Anlaşması Metternich'e istediği fırsatı verdi. Fransa'nın bir kere daha harekete geçmesi ihtimaline karşı bir tedbir olmak üzere, 20 Kasım 1815 de ikinci bir ittifak imzalandı. Bu ittifaka bu sefer İngiltere'de katıldı. Bu sebeple dörtlü ittifak denir.

» Dörtlü İttifaka katılan devletler: İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya’dır.

» Bu ittifak ile Meternik sistemi adı verilen bir sistem ortaya çıkacaktır.

Meternik Sistemine Göre

» Avrupa'nın neresinde bir ayaklanma çıkarsa çıksın bu devletler isyana karşı hep birlikte hareket edecekler ve isyanı bastıracaklardır. Amaçları Fransız İhtilali'nin olumsuz etkilerinden kendilerini korumak ve kurdukları düzenleri devam ettirebilmektir.

» Avrupalı devletlerin kendi içlerinde çıkan milliyetçi isyanları bu politika ile hep beraber bastırmışlar ancak Osmanlı Devletinde çıkan isyanları bastırmak yerine teşviklemişlerdir. Bu durum meternik sisteminin herkese adil işlemediğinin bir göstergesidir.

» Metternich’i bu şekilde harekete sevk eden sebep Avusturya İmparatorluğu'nun durumu olmuştur. Çeşitli milletlerden meydana gelen imparatorluğun şimdi karşılaştığı en büyük tehlike Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı liberal fikirlerin bu milletleri ve yabancı unsurları harekete geçirmesi ihtimali idi.  Bu fikirlerin imparatorluk sınırları içinde yayılması ve bu milletleri harekete geçirmesi, imparatorluğun sonu demek oluyordu.

Meternik Sistemine Fransa'nın Katılması

» Fransa 20 Kasım 1815 tarihli dörtlü ittifaka katılıyor ve Avrupa barışının korunmasında onlarla işbirliği yapmayı taahhüt ediyordu. Böylece dörtlü ittifak beşli ittifak haline geliyordu. Açıktır ki Fransa'nın beşli ittifak içerisindeki statüsü bir eşitlik ilkesine dayanmamaktaydı. Çünkü 1 Kasım Protokolü ile Fransa'ya karşı olan dörtlü ittifaklarını da devam ettirmeliydiler.