Viyana Kongresi ve Osmanlı Devleti

1815 yılında Viyana kongresi gerçekleşmişti. Peki bu kongrede Osmanlı için kararlar alınmış mıydı? Viyana kongresi kararları Osmanlı'yı nasıl etkiliyordu. Viyana kongresi ve Osmanlı devleti..
Viyana Kongresi ve Osmanlı Devleti

» Osmanlı Devleti de, Napolyon'un Mısır seferi dolayısı ile , Fransa'ya karşı savaşmış olan devletlerden biriydi. Dolayısile, bir barış toplantısı olan Viyana Kongresi'ne katılması gerekirdi.

» Avusturya Başbakanı Metternich, Osmanlı Devleti'ni de bu Kongere'ye davet etti. Çünkü İngiltere, Rusya’nın  Osmanlı topraklarında yayılmasından endişe ediyordu. Dolayısile Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün garanti altına alınması için Osmanlı’nın katılmasını istiyordu.

Osmanlı Devleti' buna rağmen Viyana Kongresi'ne katılmaktan kaçındı. Sebepleri ise;

Birinci Sebep: Osmanlı Devleti, toprak bütünlüğünün Avrupa devletleri tarafından garanti altına alınmasını, Avrupa devletlerinin koruması altına girme şeklinde telakki ediyordu.

İkinci Sebep: Bükreş Barışı' ile Osmanlı Devleti, Sırplara özerklik konusunda bazı imtiyazlarla Akdeniz'deki adalar ve diğer yerlerdeki gayrı müslim Osmanlı uyruklarına tanınan imtiyazları verecekti. Fakat bu imtiyazların neler olduğu açık olarak belirtilmemişti. Şimdi Osmanlı Devleti, Kongre'yi katıldığı takdirde, Sırplarla bir anlaşmazlık halinde bu imtiyazlar konusunu, Rusya'nın ortaya atıp, bağımsızlığa kadar varan haklar koparmasından endişe etti.

» Üçüncü Sebep: Osmanlı Devleti, Eflak ve Boğdan meselesinin Rusya'nın, tekrar Kongre önüne getirmesinden çekindi.

» Viyana kongresi toplandığında Osmanlı Devleti'nin korktuğu gibi, Ruslar, Viyana Kongresi'nde, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde yaşamakta olan Hıristiyan halkın durumu üzerine çekmeye çalıştılar. Şimdi Ruslar, Osmanlı İmparatorluğu'ndan "Doğu Sorunu" diye söz etmekteydiler. Bu deyim, Avrupa diplomasisinde, bundan sonra çok kullanılmaya başlandı.

» Şark Meselesi, genel olarak, 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün korunması, , 20. Yüzyılda ise Türklerin Avrupa'daki topraklarının paylaşılması, İmparatorluğun bütün topraklarının bölüşülmesi anlamında kullanıldı.

» Osmanlı Devleti'nin Viyana Kongresi'ne katılmamasına rağmen, İngiltere ve Avusturya, Kongre'de Osmanlı İmparatorluğ'nun toprak bütünlüğünün Avrupa'nın ortak garantisi altına sokulması fikrini ileri sürdüler. Tabiatile Rusya bundan memnun olamazdı. Bundan dolayı, Rusya da, güney Amerika'daki İspanyol sömürgelerinin de böyle bir garanti altına konulmasını istedi. Bu da İngiltere'nin işine gelmedi. Rusya'nın bu teklifi karşısında İngiltere geriledi ve Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü konusunda israr etmekten vazgeçti.