İsviçre'de 1848 İhtilali

İsvçiçre'de 1848 ihtilali nasıl başladı?
İsviçre'de 1848 İhtilali

» Viyana Kongresi’nde alınan karar ile İsviçre 22 kantona çıkarılmıştı. Lakin bu kantonlar arasında din farklılığı vardı. Bunların bazıları Katolik bazıları da protestan idi. Bu farklılık İsviçre’de ihtilalin çıkmasına sebep oldu.

» Söz konusu olan Katolik ve Protestanlığın mücadelesidir ve Katolikler muhafazakârlığı, protestanlar ise hürriyetçiliği temsil etmiştir.

» Daimi tarafsız olan İsviçre, 1815 düzeninin bir eseri olduğu için Katolik kantonlar Avusturya ve Fransa’yı yardıma çağırdılar. Fakat, Fransız başbakanı Guizot olaya karışmadı ve Avusturya İngiltere’ye döndü. İngiltere’de bulaşmak istemeyince Avusturya yalnız kaldı ve İsviçre’ye silahlı bir müdahaleye cesaret edemedi.

» Bu arada yedi Katolik kanton , aralarında 1845’de ittifak yaptılar ki buna Sonderbunt yani “Ayrı Birlik” denir.

» Yedi Kantonun birleşmesi İsviçre’nin bütünlüğünü parçalamak oluyordu. Bu mücadeleye Sonderbunt Savaşı denir.

» Yapılan savaşı Liberal Kantonlar kazandı. 1848 yılında kabul edilen anayasa tamamen Liberal ve Hürriyetçi sistemi kabul etmiştir. ABD anayasası esas alınmıştır.

1848 İhtilali Serisi: