Fransa'da Şubat İhtilali - 1848 İhtilalleri

Fransa'da şubat ihtilali nedir? Fransa'da şubat ihtilali nasıl başlamıştır. Şubat ihtilaline dair her şey..
Fransa'da Şubat ihtilali

Fransa'da Şubat İhtilali - 1848 İhtilalleri

Fransa'da Şubat İhtilali

» Luis Philippe'nin Liberal fikirlerini Kral olduktan bir süre sonra da devam ettirdi.  Fransa'da artık asaletin yerini Servet ve Zenginliğin aldığını anlamıştı. Bunun için zengin burjuvazi ile yakın münasebetler kurdu.

» Luis Philippe'nin burjuvaziye ağırlık vermesi kendisine karşı bir muhalefet doğurmaktan geri kalmadı.

» Avrupa'da Sanayinin gelişmesi şimdi bir işçi sınıfını ortaya çıkarmıştır. Bu sınıf 1830 Temmuz ihtilalinin Sadece zenginlerin işine yaradığı inancını beslemeye başlamıştı. Onlara göre Temmuz İhtilali demokrasi bakımından eksik kalmıştı işçi sınıfını da gözetecek gerçek bir demokrasi kurulmamıştı. Bu sebepledir ki işçiler amaçlarını gerçekleştirmek için birtakım gizli dernekler kurup grevlere gitmeye başladılar. Bu sınıfın sorunları fazla iş saati az ücret fabrikalarda sağlıksız çalışma şartları ve kadın ve çocukların çalıştırılmasıydı.

» Liberaller ve ılımlı cumhuriyetçiler de durumdan hoşnut değillerdi.

» Muhalefet şiddetlenince Luis Philippe de liberal fikirlerden uzaklaşmaya başladı. Liberal yoldan uzaklaştıkça muhalefet şiddetlendi. Luis Philippe 18 yıl hükümdarlık yaptı. Bu 18 yıllık dönem iki kısma ayrılır. 1830 1840 yılları arası burjuvaziye dayanan Luis ile muhalefet arasında denge dönemidir. 1840 1848 yılları arası şiddetli tedbirlerin arttırıldığı ve buna paralel olarak muhalefetinde şiddetlendiği bir dönemdir.

» 1847 yılına gelindiğinde muhalefet bir takım toplantılar yapmaktaydı. Bunlara “Banquet” deniyor ve birtakım salonlarda toplanıyorlardı.

» Lakin toplantıları hükumet tarafından yasaklandığını öğrenince tam bir ayaklanma meydana geldi.

» İç savaş başlamıştı.

» Başbakan Guizot halkın üzerine milli muhafız kuvvetlerini sevk ettiğinde bunlar halka ateş açmayı reddettiler.

» Guizot'un istifası halk tarafından sevinçle karşılandı.

» Mesele belki bu şekilde kapanacaktı. Fakat bu sefer başka bir şey oldu. Halk Dışişleri Bakanlığına yürüdüğünde bakanlığı korumakla görevli genç askerler halkı görünce paniğe kapıldılar ve halka ateş açtılar.

» Gösteriler artmaya devam etti. Kralın göstericilerin üzerine gönderdiği askerler ateş açmak yerine halk tarafına geçti.

» Louis Philippe her şeyin bittiğini anladı ve oğlu Paris Kontu lehine tahttan feragat etti. Lakin kral ve ailesi saraydan kaçmak zorunda kaldı.

» 24 Şubat akşamı Fransız Cumhuriyetinin geçici hükumeti adıyla bir hükumet kuruldu. 11 üyeli hükümetin 7 üyesi mutedil cumhuriyetçi, dört üyesi de Sosyalist idi.

» İşçiler ise sosyal İhtilali istiyorlardı.

» Neticede çalışma saatleri bir saat kısaltıldı. Lakin bu sefer de Burjuvazi cumhuriyetin aleyhine döndü

» Yeni seçim kanunu ile Yeni bir meclisin seçilmesi için hükumet seçim tarihini ilan etti.

» Cumhuriyetçi Demokratlar seçildi.

» İşçiler bu durum üzerine milli meclise yürümek istedi. Fakat askerler tarafından dağıtıldı. Haziran günleri denen bu çarpışmalarda hem işçilerden hem de askerlerden çok fazla ölen oldu.

» Kurucu meclis veya Milli Meclis 12 Kasım 1848 de yeni bir anayasa kabul etti. 1848 anayasası kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemişti.

» Fransa’da kurulan bu cumhuriyete ikinci Cumhuriyet denir.

» Birinci Cumhuriyet 1792 Eylül’ünden Napolyon'un kendini İmparator ilan ettiği 1804 Aralık ayına kadar olan dönemdir.

» İkinci Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi 1848’de yapıldı. Seçimi Luiz  Napoleon Bonaparte ezici bir çoğunlukla kazandı.

» Luiz Napolyon, amcası 1. Napolyon adından yararlanarak Fransa’nın başına geçmişti fakat onun istediği bu kadar değildi. O amcası büyük Napolyon gibi İmparator olmak istiyordu. 1851 de bir darbe ile Meclisi dağıttı.

» İkinci imparatorluk ise 1852de başlayıp 1871’de sona erecektir.İkinci imparatorluk dönemi Fransa'nın ekonomik bakımdan büyük bir refaha ulaştığı bir dönemdir.

1848 İhtilali Serisi: