Fransa'da 1830 İhtilali

Fransa'da 1830 ihtilali nasıl olmuştur. Fransa'da Temmuz ihtilali denilen olay nedir?
Fransa'da 1830 İhtilali - Fransa'da Şubat ihtilali

Bundan önceki yazımızda 1830 ihtilali nedenleri üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda 1830 Fransız ihtilalini anlatacağız.

» Buna Fransa'da Temmuz İhtilali de denir.

» 18. Luis 1814 yılında Fransa kralı olduğu zaman bir de anayasa vermiş ve Meşruti bir rejim kurulmuştur. İki meclisli parlamenter bir sistem kabul edilmiştir. Meclislerden biri Ayan Meclisi yani senato, diğeri de Milletvekilleri Meclisi veya kısa adıyla meclisti.

» Lakin milletin seçme hakkı son derece kısıtlanmış durumdaydı. Seçmek için yani seçmen olabilmek için yılda 300 Frank ve seçilebilmek yani milletvekili olabilmek için de yılda 10 bin frank vergi ödemek gerekiyordu. Bu ise ancak zengin ve varlıklı olanın milletvekili olabileceği idi. Bundan dolayı 18. Luis ilk meclisleri hemen hemen zengin ve Kral taraftarı kişilerden meydana gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak ülkenin, yönetimi tamamen asillerin ve Kral taraftarlarının eline geçti.

» Başlangıçta kabul edilmiş olan kişi hak ve hürriyetleri zamanla tamamen kaldırıldı. Basına sansür kondu ve okullar ve üniversiteler tamamen kontrol altına alındı. 18. Luis'in bu icraatı giderek tepkilere sebep olmaktan geri kalmadı.

» Kral 1824 yılında öldü. Yeni Kral 10.Charles oldu. Charles Mutlakiyetçi rejimi kuvvetlendirmek için her gün yeni bir tedbire başvurdu. Bu tedbirler özellikle Hürriyet'in kısıtlanması şeklinde kendisini gösterdi. Bunun sonucu olarak da 10. Charles ile halk arasında uçurum her geçen gün daha da genişledi.

» 10.Charles liberal muhalefete karşı bir takım tedbirler almak için dış politikayı kullanmak istedi. Rusya ile anlaştı. Bunun üzerine 10.Charles, Cezayir'in Fransa tarafından işgal edildiğini açıkladığı bir sırada 25 Temmuz 1830 günü 5 tane emirname yayınladı.

» Basın Hürriyet kaldırılıyor. Seçme seçilme hakkı da kısıtlanıyordu.

» Yeni seçim meclisteki liberal muhalefeti tasfiye etmek için başvurulan bir oyundu.

» 27 Temmuz 1830 günü Paris sokaklarında ayaklanmalar başladı. Ayaklanmaya öğrenciler ve işçiler ve Nihayet halk da katılınca  Paris sokaklarında üç gün süren kanlı çarpışmalar oldu.

» 30 Temmuz'da liberal milletvekillerinin kurduğu bir Yürütme Konseyi 10.Charles in krallıktan düşürüldüğünü ve 1. Luis Philippe Kral olduğunu ilan etti.

» İhtilalciler Cumhuriyeti ilan etmemişlerdi. Çünkü Cumhuriyet'in ilanının Avrupa ile yeni bir savaşa sebep olacağını görmüşlerdi.

» Anayasa ise gerçek demokratik ilkelere göre değiştirildi. Kralın otoritesinin halka dayandığını belirtilmek isteniyordu.

» Yeni rejime Temmuz monarşisi denirdi.

» Fransa'da meydana gelen değişiklik ve özellikle liberallerin zaferi Avusturya başkanı Metternich’i hiç hoşnut etmedi. Bununla beraber Metternich 1830 Ağustos’unda Rusya başkanı Nesselrode ile bir anlaşma imzaladı.

İlgini çekebilir: Meternik sistemi nedir? 

» Buna göre Fransa'nın iç işlerine karışmayacaklar. Fakat Avrupa'nın anlaşmalarla tespit edilmiş olan düzeninin Fransa tarafından bozulmasına da izin vermeyeceklerdi. Bu anlaşmaya Prusya da katıldı.