1830 İhtilallerinin Sonuçları

1830 ihtilallerinin sonuçları nelerdir? 1830 ihtilallerinin ne gibi etkileri olmuştur. 1830 ihtilallerine dair her şey..

1830 İhtilallerinin Sonuçları

Daha önceki yazımızda 1830 İhtilali nedenleri üzerinde durmuştuk. Bu yazımızda sonuçları nelerdirin cevaplarını vereceğiz.

» 1830 ihtilalleri daha ilk yıllarında 1818 in Beşli ittifakını parçaladı.

Bu parçalanmadan;

» İngiltere ile Fransa'nın meydana getirdiği Batı bloku

» Rusya Avusturya ve Prusya'nın teşkil ettiği Doğu bloku ortaya çıktı.

» Liberalizme cephe alan ve mutlakiyetciliğin savunucusu olarak hareket eden Doğu bloku bir kere daha ikinci bir kutsal ittifak için birleşti. Bu da üç devlet arasında 1833 Eylül’ünde imzalanan München-Graetz anlaşmasıdır.

1830 İhtilali'nin Sonuçları

» Bu anlaşma ile bu devletler, herhangi bir devlet içeriden veya dışarıdan bir tehlike karşısında kalır da içlerinden birine başvurursa, kendi çıkarlarına ve şartlarına göre, bu isteği kabul veya reddedilecektir. Bir devletin kendilerinden yardım istemesine, başka bir devlet karşı çıkacak olursa, üç devlet böyle bir saldırıyı önlemek için derhal tedbir alacaklardı.

» Buna karşılık İngiltere ve Fransa'nın 1834 Nisan’ında İspanya ve Portekiz ile birlikte imzaladıkları dörtlü ittifak da bu yeni kutsal ittifaka bir cevap teşkil etmekteydi.

» Lakin Batı bloku uzun ömürlü olmadı.

» İngiltere ile Fransa geçinemediler. Özellikle Mehmet Ali isyanı bu iki devletin münasebetlerinin bozulmasına ve çatışmalarına sebep oldu. Bunun sonucu olarak Luis Philippe Fransa'sı 1835’den itibaren İngiltere'den uzaklaşarak Avusturya tarafına kaydı. Ayrıca Luis Philippe içeride ki liberal politikasını yavaş yavaş terk etti ki bu durum Fransa'da 1848 Şubat İhtilali'nin patlaması ve Luis Philippenin Fransa'dan ayrılması ile son bulacaktır.