Tez Yemin Metni Nasıl Hazırlanır?

Tezimizin hazırlık evrelerini başarıyla geride bıraktık; ilk olarak "Tez Kapağı Nasıl Hazırlanır" konusunu detaylı bir şekilde ele aldık, ardından "Tez Onay Sayfası Nasıl Hazırlanır" üzerine odaklandık. Şimdiyse, akademik tezlerin ayrılmaz bir parçası olan ve yüksek lisans ile doktora düzeyindeki çalışmalar için büyük önem taşıyan Tez Yemin Metni'ni inceleyeceğiz. Bu metin, tez sürecinin tüm aşamalarının bilimsel etik kurallarına ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak tamamlandığının taahhüdünü içerir. Peki, bu önemli belge nasıl hazırlanır? Aşağıda, tez yemin metni oluşturma sürecine ilişkin adım adım bir rehber sunuyoruz.

Yemin Metninin Önemi ve Amacı

Tez yemin metni, çalışmanın bütün aşamalarında bilimsel dürüstlük ilkelerine uyulduğunu ve herhangi bir intihal yapılmadığını belirten bir taahhüttür. Bu metin, tezin savunulmasından önce hazırlanıp teze eklenir ve akademik camiada çalışmanın güvenilirliğini artırır.

Tez Yemin Metni İçeriği

Genellikle bir sayfadan oluşan yemin metni, tezin adı, yazarın adı ve soyadı, tezin sunulduğu tarih ve imza gibi temel bilgileri içerir. Metin ayrıca, tezin bağımsız bir çalışma olduğunu, kaynakça dışında herhangi bir yardım alınmadığını ve kullanılan tüm eserlerin kaynakçada belirtildiğini açıkça ifade eder.

Tez Yemin Metni Nasıl Hazırlanır?

  • Başlık Seçimi: İlk olarak, tezinizin ana başlığını belirleyin. Bu, yemin metninizde de yer alacak önemli bir bilgidir.
  • Bilgilendirme Kısmı: Tezinizle ilgili temel bilgileri bu bölümde yer verin. Bu, genellikle tezin adı, yazarın adı ve sunulduğu tarih gibi bilgileri içerir.
  • Yemin Metni Yazımı: Metni, bilimsel ahlak ve geleneklere uygun bir şekilde, herhangi bir yardıma başvurmadan çalışmanın yapıldığını ifade edecek şekilde yazın. Metnin sonunda adınızı, soyadınızı ve imzanızı eklemeyi unutmayın.
  • Tarih ve İmza: Metnin sonunda, tezin kabul edildiği tarih ve kendi imzanız yer almalıdır.

Tez Yemin Metni Örneği

YEMİN METNİ

Yüksek lisans tezi olarak sunduğum “...................................................” adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakça’da gösterilenlerden oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanmış olduğumu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih: .../.../...

Adı Soyadı: ___________________________

İmza: ___________________________

Üniversitenizin Şablonunu Kullanın

Çoğu üniversite, yemin metni için özel bir şablon sunar. Bu şablonlar, genellikle üniversitenizin web sitesinde yer alan tez hazırlama kılavuzlarında bulunabilir. Üniversitenizin sağladığı formu kullanmak, süreci daha kolay ve doğru bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.

Tez yemin metni, akademik çalışmanızın etik bir temele dayandığını ve bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak hazırlandığını belgeleyen kritik bir belgedir. Bu metni hazırlarken, üniversitenizin yönergelerini dikkate alın ve belirtilen tüm adımları titizlikle uygulayın. 

Profesyonel Destek Alın

Tez düzenleme ve biçimlendirme süreçleri bazen beklenenden daha karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Eğer bu işlemleri yapmakta zorlanıyorsanız veya profesyonel bir destek almak istiyorsanız, 0534 086 03 58 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Profesyonel yardım, tezinizin hem içerik hem de biçim açısından üniversitenizin standartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.

Tez düzenleme biçimlendirme hizmeti hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ