Tez Kabul ve Onay Sayfası Nasıl Hazırlanır? Tez Onay Sayfası Örneği

Tezimizin hazırlık sürecine giriş yaptık ve ilk olarak "Tez Kapağı Nasıl Hazırlanır" konusunu ele aldık. Bu yazımızda ise Tez Onay Sayfası'nın nasıl düzenleneceğine dair ayrıntılı bir rehber sunacağız. Tez kabul ve onay sayfası, yükseköğrenim sürecinizdeki önemli bir dönüm noktasını temsil eder; çünkü bu sayfa, tezinizin başarılı bir şekilde savunulduğunu ve jüri üyeleri tarafından onaylandığını resmen onaylar. Bu dokümanın hazırlanışı, belirlenen adımları sırasıyla izleyerek ve gerekli özeni göstererek kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yazımızın ilerleyen bölümlerinde, bir Tez Onay Sayfası örneğine de göz atabilirsiniz. Aşağıda, bu süreci kolaylaştıracak adımlar yer almaktadır:

Dilekçe Hazırlığı

Tez kabul ve onay sayfası aslında bir dilekçe niteliğindedir. Bu dilekçe, tezin kabul edildiğini ve jüri üyeleri tarafından onaylandığını belirtir. Başlangıçta, bu dilekçeyi hazırlamakla işe başlayın. Dilekçenizde, tezinizin başlığını, danışmanınızın ve jüri üyelerinin adı-soyadı, ünvanlarını ve imzalarının yer alacağı bölümleri belirtin.

Danışman ve Jüri Üyelerinin Bilgileri

Danışmanınızın ve jüri üyelerinin adı-soyadı, ünvanları dikkatlice yazılmalıdır. Bu kısımda, danışmanınızın adını en üstte yer alacak şekilde listeleme önemlidir. Eğer birden fazla danışmanınız varsa, tez onay sürecinde aktif rol alan danışmanınızın bilgilerini kullanın.

Tez Bilgilerinin Eklenmesi

Tezinizin adını, hazırlandığı üniversite, bölüm ve alanı (örneğin, sosyal bilimler, turizm vb.) belirtin. Bu bilgileri açık ve net bir şekilde yazdıktan sonra, tezinizin kabul tarihini ekleyin.

İmza Kısımlarının Hazırlanması

Sayfanın imza kısmı, jüri üyelerinin onaylarını belgelemek için hayati önem taşır. Her bir jüri üyesinin adı, ünvanı ve imzası için ayrı bir bölüm ayrılmalıdır. Bu kısımda, enstitü tarafından istenen formatı dikkate alarak düzenlemeyi yapın.

Çoğaltma ve İmzalatma

Bu sayfadan en az altı kopya hazırlayıp, jüri üyelerine imzalatmanız önerilir. Böylece, tez sürecinizin farklı aşamalarında ve olası ihtiyaç durumlarında kullanmak üzere yeterli sayıda onaylı kopyaya sahip olursunuz.

Sayfa Numarası ve Düzen

Bu sayfaya sayfa numarası eklemeyin ve kapak sayfası gibi önemli bölümlerle birlikte düzeninizi sonlandırın. Tez içindekiler bölümü, önsöz ve diğer önemli bölümlerle birleştirilirken, kabul ve onay sayfasının tez başlangıcında yer alması gerektiğini unutmayın.

Tez kabul ve onay sayfasının hazırlanması, teziniz için resmi bir onay ve kabul belgesi oluşturmanın yanı sıra, akademik yolculuğunuzda önemli bir adımdır. Bu süreci ciddiye alarak, gerekli tüm adımları titizlikle takip edin. Bu sayede, yüksek lisans eğitiminizin bu önemli aşamasını başarıyla tamamlayıp, akademik kariyerinizde yeni başarılar elde edebilirsiniz.

Tez Onay Sayfası Örneği

Dr. Öğr. Üyesi ……………………………… danışmanlığında ………………………………… tarafından hazırlanan “………………………………………………………………………………..” adlı bu çalışma, jürimiz tarafından …………………………… Üniversitesi ……………….. Enstitüsü …………………….. Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.
                                                                                                        17/03/2021

JÜRİ İMZA

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi …………………………….  …………………………………
Üye: Doç. Dr. ………………………………  …………………………………
Üye: Doç. Dr. ………………………………  …………………………………

ONAY:
Bu tezin kabulü Enstitü Yönetim Kurulunun ……/……/2020 tarih ve …………….. sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

                                                                     ……/……/2021
                                                                      ……………………………………

Bu sayfa, tezinizin resmi olarak kabul edildiğini ve jüri üyeleri tarafından onaylandığını gösteren önemli bir belgedir. Aşağıdaki adımları izleyerek bu sayfayı doldurabilirsiniz:

  1. Danışman Bilgileri: Danışmanınızın unvanını ve adını doğru bir şekilde girin.
  2. Hazırlayan Bilgileri: Tezi hazırlayan kişinin adını ve soyadını eksiksiz olarak yazın.
  3. Tez Başlığı: Tezinizin tam başlığını tırnak işaretleri içinde ve büyük harflerle yazın.
  4. Üniversite ve Enstitü Bilgileri: Tezinizin kabul edildiği üniversite, enstitü ve anabilim dalının tam adını girin.
  5. Tarih: Tezin kabul tarihini gün/ay/yıl formatında yazın.
  6. Jüri Üyeleri: Jüri üyelerinin unvanlarını ve adlarını, her biri için ayrı satırlarda olacak şekilde ekleyin. İmza alanlarını boş bırakın, çünkü bu alanlar fiziksel imzalar için ayrılmıştır.
  7. Onay: Tezinizin enstitü yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarih ve karar numarasını girin. Bu bilgiyi tez danışmanınızdan veya enstitünüzden alabilirsiniz.

Bu sayfayı hazırlarken, tüm bilgilerin doğruluğundan emin olun ve gerekli tüm imzaları topladıktan sonra enstitünüze teslim edin.

Profesyonel Destek Alın

Tez düzenleme ve biçimlendirme süreçleri bazen beklenenden daha karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Eğer bu işlemleri yapmakta zorlanıyorsanız veya profesyonel bir destek almak istiyorsanız, 0534 086 03 58 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Profesyonel yardım, tezinizin hem içerik hem de biçim açısından üniversitenizin standartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.

Tez düzenleme biçimlendirme hizmeti hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ