Makale Özeti Nasıl Yazılmalıdır?


Bir özet, yayımlanmış veya yayımlanmamış araştırma makalenizin kısa bir özeti olup, genellikle bir paragraf (yaklaşık 6-7 cümle, 150-250 kelime) uzunluğundadır. İyi yazılmış bir özet, birden fazla amaç hizmet eder:

  • Özet, okuyucuların makalenizin veya makalenizin özünü veya ana fikrini hızlı bir şekilde anlamasını sağlar, böylece tam metni okuyup okumayacaklarına karar verebilirler;
  • Özet, okuyucuları tam metindeki detaylı bilgilere, analizlere ve argümanlara hazırlar;
  • Daha sonra, özet okuyucuların makalenizden ana noktaları hatırlamasına yardımcı olur

Ayrıca, arama motorlarının ve bibliyografik veritabanlarının, yayımlanmış makalenizi indekslemek için anahtar terimleri belirlemek amacıyla özetleri ve başlıkları kullandıklarını hatırlamak önemlidir. Dolayısıyla, özetinizde ve başlığınızda neyi dahil ettiğiniz, diğer araştırmacıların makalenizi veya makalenizi bulmasına yardımcı olmak için hayati öneme sahiptir.

Eğer bir ders makalesi için özet yazıyorsanız, profesörünüz neyi dahil etmeniz gerektiği ve özetinizi nasıl düzenlemeniz gerektiği konusunda belirli yönergeler verebilir. Benzer şekilde, akademik dergiler genellikle özetler için özel gereksinimlere sahiptir. Bu nedenle, bu sayfadaki tavsiyeleri takip etmenin yanı sıra, yazmakta olduğunuz ders veya dergi için belirlenmiş herhangi bir kılavuzu aramak ve takip etmek önemlidir.

Özetin İçeriği

Özetler, aşağıdaki bilgi türlerinin çoğunu kısa bir şekilde içerir. Elbette, makalenizin gövdesi bu fikirleri çok daha ayrıntılı bir şekilde geliştirecek ve açıklayacaktır. Aşağıdaki örneklerde göreceğiniz gibi, özetinizin hangi tür bilgilere ne kadar yer ayıracağınız ve bu bilgilerin sıralaması, özetini yaptığınız makalenin doğası ve türüne bağlı olarak değişecektir. Ve bazı durumlarda, bu bilgilerin bazıları açıkça belirtilmek yerine ima edilir. Amerikan Psikolojik Derneği'nin Yayın Kılavuzu, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan, farklı türdeki makaleler için özette neyin yer alması gerektiğine dair özel yönergeler sunar—ampirik çalışmalar, literatür incelemeleri veya meta-analizler, teorik makaleler, metodolojik makaleler ve vaka çalışmaları için.

İşte çoğu özette bulunan tipik bilgi türleri:

  • Araştırmanızın bağlamı veya arka plan bilgisi; incelenen genel konu; araştırmanızın özel konusu
  • Araştırmanızın ele aldığı merkezi sorular veya sorun ifadesi
  • Bu soru hakkında zaten bilinenler, önceki araştırmaların ne yaptığı veya ne gösterdiği
  • Araştırmanızın ana sebebi(leri), zorunluluğu, gerekçesi, hedefleri—Bu soruları ele almak neden önemli? Örneğin, yeni bir konu mu inceliyorsunuz? Bu konu neden incelenmeye değer? Önceki araştırmalardaki bir boşluğu mu dolduruyorsunuz? Mevcut fikir veya verilere yeni yöntemler uygulayarak taze bir bakış açısıyla yaklaşmak mı? Alanınızdaki literatürde bir anlaşmazlığı mı çözüyorsunuz? . . .
  • Araştırma ve/veya analitik yöntemleriniz
  • Ana bulgularınız, sonuçlarınız veya argümanlarınız
  • Bulgularınızın veya argümanlarınızın önemi veya etkileri.

Özetiniz, okuyucunun tam makalenizi okumasına gerek kalmadan kendi başına anlaşılır olmalıdır. Ve bir özette genellikle referanslara atıfta bulunmazsınız—özetinizin çoğu, araştırmanızda neleri incelediğinizi, neler bulduğunuzu ve makalenizde neyi savunduğunuzu açıklar. Makalenizin gövdesinde, araştırmanızı bilgilendiren spesifik literatüre atıfta bulunacaksınız.

Özetinizi Ne Zaman Yazmalısınız

Özetinizi ilk olarak yazma eğiliminde olabilirsiniz çünkü makalenizin en başında yer alacak, ancak tam makalenizi taslak haline getirdikten sonra özetinizi yazmak iyi bir fikirdir, böylece neyi özetlediğinizi bilirsiniz.

Aşağıda, çeşitli disiplinlerden UW-Madison'da görev yapan öğretim üyeleri tarafından yazılmış yayımlanmış makalelerde veya makalelerde bazı özet örnekleri bulunmaktadır. Bu örnekleri sizin için yorumladık, böylece bu yazarların özetlerinde ne gibi işler yaptığını görebilirsiniz.

Özetinizde Hangi Fiil Çekimini Kullanmalısınız

Aşağıdaki sosyal bilimler örneği (Örnek 1), genel gerçekleri ve yorumları, incelenen sosyal fenomen için geçerli olan açıklamayı da içeren, geçmişte ve şu anda doğru olanları tanımlamak için şimdiki zamanı kullanır. O özet, ayrıca, yeni araştırma çalışmalarından elde edilen yöntemleri, bulguları, argümanları ve bulguların sonuçlarını tanımlamak için de şimdiki zamanı kullanır. Yazarlar, önceki araştırmaları tanımlamak için geçmiş zamanı kullanırlar.

Aşağıdaki beşeri bilimler örneği (Örnek 2), geçmişte tamamlanan olayları tanımlamak için geçmiş zamanı kullanır (1970'lerde ve 80'lerde hamur kâğıt endüstrisinde yaratılan metinler) ve bu metinlerde ne olduğunu, bu metinlerin önemini veya anlamını açıklamak ve makalede sunulan argümanları tanımlamak için şimdiki zamanı kullanır.

Aşağıdaki bilim örnekleri (Örnekler 3 ve 4), önceki araştırma çalışmalarının ne yaptığını, yazarların yürüttüğü araştırmayı, izledikleri yöntemleri ve ne bulduklarını tanımlamak için geçmiş zamanı kullanır. Araştırmalarının gerekçesi veya haklılığı için (yapılması gerekenler) şimdiki zamanı kullanırlar. Araştırmalarını tanıtmak için de (Örnek 3'te, "Burada bildiriyoruz...") ve araştırmalarının önemini açıklamak için de şimdiki zamanı kullanırlar (Örnek 3'te, Bu yeniden programlama... "ölçeklenebilir bir hücre kaynağı sağlar...").

Makale Özet Örneği 1


Makale Özeti Örneği


Makale Özet Örneği 2


Makale Özeti Örneği


Makale Özet Örneği 3


Makale Özeti Örneği