Bilimsel Makalede Sonuç Bölümü Nasıl Yazılır?


Bilimsel bir makalenin Sonuç bölümü, araştırmanızın özünü distile ettiğiniz ve çalışmanıza nihai bir dokunuş kattığınız kritik bir kısımdır. İyi düzenlenmiş bir Sonuç bölümü, okuyucunun işinizi 'büyük resim' çerçevesinde değerlendirmesine olanak tanır.

Sonuç Bölümünün Konumu ve Uzunluğu

Sonuç, Tartışma bölümünün ardından, bir alt başlık altında ayrı bir bölüm olarak yer alır. Bazı durumlarda, Tartışma bölümünün içinde de bulunabilir. Makalenin genel uzunluğuna veya elde edilen bulguların kapsamına bağlı olarak, Sonuç bölümü tek bir paragraftan oluşabilir ya da kendi başına önemli bir bölüm haline gelebilir.

Sonuç Bölümünü Kurgulama

Araştırma makalesinin Sonuç bölümü, bir yüksek lisans veya doktora tezi/dissertasyonundan farklıdır. Aynı amacı taşısa da, dergi makalesi için bu bölümü yazma yaklaşımı biraz farklıdır.

Etkileyici bir Sonuç bölümü yazmak için…

 • Araştırmanızın daha genel resmine adım atın ve ana metne danışmadan bazı sonuç cümleleri oluşturmaya çalışın. Bu, Sonuç bölümünüzü objektif ve basit tutmanıza yardımcı olur. (Tartışma bölümünde zaten yeterince ele alınan daha ince detaylara geri dönmek istemezsiniz.)
 • Çalışmanın önemini, Giriş'te kullandığınız ifadelerden tamamen farklı bir dille hatırlatın. Çalışmanın etkileri, önerileri, güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik potansiyel yönlerini içeren bir geçiş yapın.
 • Son birkaç satırın, okuyucuya bir kapanış hissi verdiğinden emin olun.

Makalede Sonuç Yazarken Yapılması gerekenler:

 • Genel bulguları özetleyin.
 • Anahtar noktaların bir sentezini sunun.
 • Çalışmanızdan elde edilen önemli çıkarımları vurgulayın.
 • Çözülmemiş sorunları ve kalan soruları işaret edin.
 • Gelecekteki araştırma yönlerini belirtin.
 • Güçlü ve etkili bir final cümlesi ile bitirin
.

Makalede Sonuç Yazarken Yapılmaması gerekenler:

 • Girişten arka plan bilgilerini tekrar etmeyin.
 • Yeni argümanlar veya kanıtlar sunmayın.
 • Verileriniz tarafından desteklenmeyen sonuçlara varmayın.
 • Okuyucuyu ansızın bırakıp gitmeyin.

Makale Sonuç Bölümü Örneği

Işık kirliliği, her yıl küresel olarak artmakta ve böcekler de dahil olmak üzere hayvan türlerinin biyolojik ritimlerini bozmaktadır. Efgh şehrinin kentsel bölgelerinde Abc xyz böceklerinin popülasyonlarında azalma giderek daha fazla gözlemlenmektedir. Çalışmamız, Abc xyz böceklerinin yumurta bırakma davranışında dramatik değişikliklerin olduğunu göstermiştir. Ayrıca, böcek davranışları üzerindeki etkiler, sarı ışığa kıyasla beyaz ışık tarafından daha fazla etkilenmiştir. Işık kirliliğinin bu böceklerde ve diğer yerel böceklerde diğer davranışları nasıl bozduğunu açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışma gerekmektedir. Kentselleşmenin yayılması engellenemez, ancak yerel faunanın biyolojik ritimlerine yönelik kesintileri en aza indirmek için uygun adımlar atılabilir.

Sonuç, çalışmanın bulgularının anlamını ve potansiyel alan etkisini odaklar. Kalıcı bir izlenim bırakan güçlü bir sonuç, makalenin kabul edilme olasılığını artırabilir ve etkisini maksimize edebilir.