Fransız İhtilalinden Önce Afrika ve Asya'nın Durumu

Fransız İhtilalinden Önce Afrika ve Asya'nın Durumu

Fransız İhtilali Serisi:

Fransız İhtilalinden Önce AFRİKA

Fransız ihtilali çıktığı zaman Afrika’nın durumu şöyledir: Bütün Kuzey Afrika Osmanlı İmparatorluğuna dahildir. Afrika’nın batı kıyılarındaki Angola, Portekiz sömürgesidir. Güney Afrika’daki Cape Colony ise Hollanda’nındır. Doğu kıyılarında Mozambik Portekiz’in sömürgesidir.

Fransız İhtilalinden Önce ASYA

Fransız İhtilalinden Önce Afrika ve Asya'nın Durumu

Kuzey Asya’da Rusya, 16. Yüzyıldan beri doğuya doğru ilerlemeye çalışmaktadır. Ve Rusya’nın girmek istediği bölgelerde Türk hanlıkları vardır. Kıtanın güneyinde Hindistan yarımadası tamamen İngiltere’nin kontrolündedir. Güneydoğu Asya’da Hindiçini, 16. Yüzyılın ilk yarısında Portekiz ve Hollanda gemicilerinin yaptığı seyehatlerle Avrupalılar tarafından tanınmış ise de, bu bölgede asıl faaliyet gösterenler Fransızlar olmuştur.

Çin’e gelince: 1644 yılından beri Çin’de Mnaçu hanedanı hüküm sürmektedir. Fakat Çin dışarıya kapalı bir ülkedir. Ancak Canton limanı Avrupa ticaretine açık olup, Avrupa ancak bu liman vasıtasıyla ve o da sınırlı bir şekilde Çin’le temas kurabilmektedir.

Japonya ise 1637’den beri dış dünyaya tamamen kapanmıştır. Lakin misyonerlerin Hristiyanlığı yaymak hususundaki faaliyetleri, Japonların din duygusunu sarstığından, hükumet bu tarihte aldığı bir kararla Avrupalıların Japonlarla teması ve Avrupalıların Japonya’ya ayak basmasını yasaklamıştır.

Bu şekilde Fransız İhtilali Öncesi Afrika ve Asya'nın durumunu tasvir etmiş bulunmaktayız.