Tez Kaynakça Düzenleme: Doğru Stil ve Formatlama İpuçları

Tez Kaynakça Düzenleme: Doğru Stil ve Formatlama İpuçları
Akademik araştırmaların kritik bir elemanı olan kaynakça, tezinizde atıfta bulunduğunuz eserleri sıralayıp takdir etmenizi sağlar. Tez düzenlemenin en önemli aşamalarından biri olan doğru kaynakça stilinin seçimi, çalışmanızın akademik düzeydeki standartlara ve güvenilirliğe olan bağlılığını gösterir. Bu makalede, APA, MLA ve Chicago olmak üzere akademik yazımda yaygın olarak kullanılan üç temel kaynakça stilini ele alacağız ve her biri için önemli formatlama önerileri paylaşacağız.

APA Stili (American Psychological Association)

Psikoloji, eğitim ve sosyal bilimlerde tercih edilen APA stilinde, yazarın soyadı ve eserin yayınlandığı yıl öne çıkar.

Temel Özellikler:

 • Atıflarda Yazarın Soyadı ve Yayın Yılı: Metin içinde yaptığınız atıflarda yazarın soyadını ve eserin yayınlandığı yılı parantez içinde belirtin. Örneğin, (Yazar, 2020).
 • Kaynakça Girişleri: Tüm kaynaklar, yazarın soyadına göre alfabetik sırayla listelenir. Çok yazarlı eserlerde, yalnızca ilk yazarın soyadı esas alınır.
 • Makaleler: Makale adı küçük harflerle ve tırnak içinde yazılır. Dergi adı ise hem büyük hem de küçük harflerle ve italik olarak belirtilir.

Yaygın Hatalar ve İpuçları:

 • Yayın yılı yanlışlıkla atlandığında, okuyucunun eserin güncelliğini değerlendirmesi zorlaşır. Her zaman doğru yılı kontrol edin.
 • İnternet kaynaklarında URL'leri doğru bir şekilde belirtmek önemlidir. Erişim tarihi eklemeyi unutmayın, özellikle içerik değişebilecekse.

MLA Stili (Modern Language Association)

Edebiyat, dil bilimi ve sanat tarihi gibi alanlarda sıkça kullanılan MLA stilinde, yazarın soyadı ve sayfa numarası vurgulanır.

Temel Özellikler:

 • Metin İçi Atıflar: Yazarın soyadı ve eserin içinden alıntı yapılan sayfa numarası parantez içinde belirtilir. Örneğin, (Yazar 123).
 • Kaynakça Listesi: "Çalışmalar Cited" başlığı altında, kaynaklar yazarın soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.
 • Kitaplar ve Makaleler: Kitap isimleri italikleştirilirken, makale adları tırnak içinde ve normal fontta yazılır.

Yaygın Hatalar ve İpuçları:

 • Sayfa numarasının atlanması, okuyucunun alıntıyı doğrulamasını zorlaştırır. Her zaman sayfa numarasını ekleyin.
 • Web siteleri için, erişim tarihini eklemek genellikle gereklidir. İçeriğin zamanla değişebileceğini unutmayın.

Chicago Stili

Tarih, sanat ve bazı sosyal bilimlerde tercih edilen Chicago stilinde, dipnotlar ve sonnotlar kullanılır.

Temel Özellikler:

 • Dipnotlar ve Sonnotlar: Atıflar, sayfanın altındaki dipnotlarla veya belgenin sonundaki sonnotlarla yapılır.
 • Bibliyografi Listesi: Tüm kaynaklar, "Bibliyografi" başlığı altında yazarın soyadına göre alfabetik olarak listelenir.
 • Kitaplar ve Makaleler: Kitap isimleri italikleştirilir; makale adları ise tırnak içinde ve normal fontta belirtilir.

Yaygın Hatalar ve İpuçları:

 • Dipnot ve sonnotlarda uygun şekilde atıf yapmamak, okuyucunun kaynağa erişimini engeller. Her kullanımda formatı kontrol edin.
 • Eserlerinizde birden fazla kaynakça stili kullanmaktan kaçının. Çalışmanız için en uygun olanı seçin ve tutarlılık sağlayın.

Her kaynakça stili, belirli bir disiplin veya araştırma alanının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Teziniz için doğru stilin seçilmesi, araştırmanızın okunabilirliğini ve profesyonelliğini artırır. APA, MLA ve Chicago stillerinin temel özelliklerini ve formatlama kurallarını anlamak, çalışmanızın akademik topluluk içinde kabul görmesini sağlar. Akademik yazım yolculuğunuzda bu ipuçları ve öneriler, kaynakça düzenlemenizi kolaylaştıracak ve çalışmanızın bütünlüğünü güçlendirecektir.