Tez Kısaltmalar Listesi Nedir ve Nasıl Hazırlanır?

Yüksek lisans tezi yazım sürecinde karşılaşılacak önemli aşamalardan biri, tezin düzenlenmesidir. Bu düzenleme, içindekiler bölümünde yer alan tablolar listesi, şekiller listesi ve kısaltmalar listesinin nasıl hazırlanacağını kapsar. Özellikle kısaltmalar listesi, tezde sıkça kullanılan terimlerin veya kavramların tam anlamlarını kısa ve öz bir şekilde açıklar. Bu bölüm, tez metninde geçen kısaltmaların açıklamalarını içerir ve okuyucunun metni daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Kısaltmalar listesinin hazırlanması, tezin başlangıç bölümlerinde yer alır ve genellikle içindekiler bölümünden sonra gelir.

Tez Kısaltmalar listesini hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Kısaltmaların Sıralanışı: Kısaltmalar, alfabetik sıraya göre dizilir. Bu, okuyucunun aradığı kısaltmayı kolayca bulabilmesini sağlar.

Açıklamalar: Her kısaltmanın yanına, açık şekilde yazılmış tam karşılığı eklenir. Bu, kısaltmanın ne anlama geldiğini net bir şekilde ifade eder.

Yazım Biçimi: Kısaltmalar koyu harflerle yazılırken, açıklamaları normal fontta yazılır. Bu, liste içerisinde bir ayrım yaratır ve okunurluğu artırır.

Sayfa Numaraları: Her ne kadar bu bölümde kısaltmaların hangi sayfalarda geçtiğine dair bilgi verilmesi yaygın değilse de, bazı durumlarda kısaltmanın tez içinde yoğun olarak kullanıldığı bölümlere ilişkin sayfa numaraları da verilebilir.

Kısaltmaların Seçimi: Tezde kullanılan her kısaltma kısaltmalar listesinde yer almalıdır. Ancak, genel kabul görmüş bazı kısaltmalar (örneğin, "ABD" gibi) için bu kuralın esnetilebileceği durumlar olabilir.

Tez kısaltmalar listesini hazırlarken, tezinizde yer alan her bir kısaltmanın açıkça tanımlandığından emin olun. Bu, tezinizin profesyonellik düzeyini artırır ve okuyucuların çalışmanızı daha rahat anlamalarını sağlar. Unutmayın, tezinizdeki her detay, okuyucunun araştırmanızı anlamasına ve değerlendirmesine katkıda bulunur. Bu yüzden, kısaltmalar listesine gereken önemi vermek, tezinizin bütünlüğü ve anlaşılırlığı açısından önemlidir.