Paraphrase Nedir ve Nasıl Yapılır? Uzmanından Tavsiyeler

Paraphrase Nedir ve Nasıl Yapılır? Uzmanından Tavsiyeler

Paraphrase, başkasına ait düşünce veya fikirleri, orijinal anlamı muhafaza ederek kendi sözcüklerinizle aktarma sürecidir. Bu, genellikle düşüncelerinizi veya yorumlarınızı ekleyerek anlamı daha netleştirme amacı taşır ve bilginin daha öz ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesine olanak tanır. Paraphrasing, bilgiyi ödünç almak, netlik kazandırmak veya yorumlarınızla zenginleştirmek gibi eylemleri, intihal yapmadan gerçekleştirme sanatıdır.

Özellikle akademik, bilim ve teknik yazımlarında tercih edilen paraphrase yöntemi, ödevler ve tezler gibi projelerin hazırlanmasında önemli bir araçtır. Var olan bir metni farklı ifadelerle yeniden düzenleyerek özgün bir çalışma oluşturulabilir. Bu süreçte, yapay zeka destekli paraphrase araçlarından yararlanılabilir; ancak bu araçlar tarafından üretilen metinlerin sıklıkla gramer hataları içerebileceği ve anlam bütünlüğünü kaybedebileceği için insan gözüyle kontrol edilip düzeltilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Paraphrase Hizmeti Nedir?

Paraphrase hizmeti, akademik veya diğer türdeki yazıların, anlamı değiştirilmeden yeniden kaleme alınarak özgünlendirilmesi işlemidir. Bu hizmet, metnin tamamının ya da bir kısmının yeniden yazılmasını içerebilir, böylece metin içerisindeki direkt alıntılar azaltılarak daha akıcı bir okuma deneyimi sunulur. Yeniden yazılan metinlerin kaynakça bölümünde, orijinal eserlerin açıkça belirtilmesi gerekliliği önem taşır.

Bu hizmetin bir diğer önemli amacı, ödev ve projelerde kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Mevcut bir projenin üzerinde düzenlemeler yaparak, yeni ve özgün bir proje olarak sunulması mümkündür. Bu hizmet, özellikle öğrenciler arasında yaygın olarak tercih edilir.

Avantajı: Paraphrase hizmetinin temel amacı, hazırlanan çalışmanın intihal tespit programları tarafından saptanmamasını sağlamaktır. Ayrıca, referans gerekliliğini azaltarak, özellikle İngilizce metinlerin özgünleştirilmesi konusunda da yardımcı olur.

Paraphrasing Nasıl Yapılır?

Paraphrasing işlemi, cümlelerin ve kelimelerin alternatif kullanımlarını içerir. Bu süreçte, kelime ve ifadelerin yerine anlamlarını koruyacak şekilde eş anlamlıları kullanılmalıdır. Paraphrasing yaparken önemli olan, metnin orijinal anlamını ve akıcılığını muhafaza etmektir. Aynı anlamı farklı bir dille aktarmak gerektiğinden, orijinal metnin ifadesi tam olarak korunmalı, ne eksik ne de fazla bilgi eklenmelidir. Paraphrasing'in püf noktası, anlamı değiştirmeden içeriği yeniden formüle etmektir, bu nedenle eklemeler yapmaktan kaçınılmalıdır. Paraphrasing sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

 • Orijinal Kaynağı Dikkatlice Okuyun: Orijinal metni dikkatlice okuyarak tam olarak anlayın. Bu, paraphrase sürecinin en kritik adımıdır.
 • Ana Noktaları ve Anahtar Kelimeleri Belirleyin: Metindeki ana noktaları ve önemli anahtar kelimeleri tespit edin. Bunlar, paraphrase işleminizin odaklanması gereken temel unsurlardır.
 • Metni Gözden Uzak Tutun ve Yeniden Yazın: Orijinal metni kenara koyun ve kendi kelimelerinizle metni yeniden yazın. Yazdıklarınızın ana noktaları ve temel bilgileri içerip içermediğini kontrol edin.
 • Tarzınızda Açıklama Yapın: Her bir noktayı düşünün ve nasıl yeniden ifade edebileceğinizi değerlendirin. Açıklamayı kendi üslubunuzda yapın.
 • Orijinal Anlamı Koruyun: Orijinal anlamı koruduğunuzdan ve ana fikirler ile destekleyici noktalar arasındaki ilişkiyi sürdürdüğünüzden emin olun.
 • Eş Anlamlı Kelimeler Kullanın: Uygun yerlerde, konuya özel anahtar kelimeler haricinde, eş anlamlı kelimeler kullanın.
 • Benzersiz İfadeleri Koruyun: Uzmanlık gerektiren veya benzersiz ifadeleri korumak istiyorsanız tırnak işareti kullanın.
 • Dilbilgisi ve Cümle Yapısını Değiştirin: Cümle yapısını değiştirerek, örneğin, uzun bir cümleyi iki kısa cümleye bölmek gibi veya sözcük biçimlerini değiştirmek (isimler, sıfatlar vb.) gibi dilbilgisel değişiklikler yapın.
 • Bilgilerin Sunum Sırasını Değiştirin: Anlam bütünlüğünü koruyacak şekilde bilgilerin veya fikirlerin sunulma sırasını değiştirin.
 • Yazarların Tutumunu Belirleyin ve Yansıtın: Yazarların konularına karşı tutumlarını (örneğin, kesin, belirsiz, eleştirel) belirleyin ve yorumunuzun bu tutumu yansıttığından emin olun. Uygun raporlama sözcüğünü veya ifadesini kullanın.
 • Yeniden Yazımınızı Gözden Geçirin: Yazdıklarınızın orijinal metni doğru bir şekilde yansıttığını ancak sizin kelimeleriniz ve üslubunuzla olduğunu kontrol etmek için paraphrase işleminizi gözden geçirin.
 • Referans Bilgilerini Kaydedin: Referans verebilmek için, sayfa numarası da dahil olmak üzere orijinal kaynağı kaydedin.

Paraphrase Örnekleri

Orijinal: "Her life spanned years of incredible change for women as they gained more rights than ever before."
Paraphrase: "She lived through the exciting era of women's liberation."

Bu örnekte, kadın haklarındaki geniş çaplı değişiklikleri deneyimleyen bir kadının yaşamından bahsediliyor. "Kadınların daha önce hiç olmadığı kadar çok hak kazandıkları inanılmaz değişim yıllarını ömür boyu yaşadı" şeklinde ifade edilmiş, bu da kadınların özgürleşme dönemini heyecan verici bir şekilde yaşadığına dair bir yeniden anlatıma dönüşmüş.

Orijinal: "Giraffes like Acacia leaves and hay, and they can consume 75 pounds of food a day."
Paraphrase: "A giraffe can eat up to 75 pounds of Acacia leaves and hay daily."

Bu örnekte, zürafaların Acacia yaprakları ve samanla beslenme eğilimleri ve günlük 75 pound'a kadar yiyecek tüketebilecekleri belirtiliyor. Paraphrasing ile, bu bilgi daha doğrudan ve odaklı bir şekilde ifade edilmiş.

Orijinal: "Any trip to Italy should include a visit to Tuscany to sample the region's exquisite wines."
Paraphrase: "Be sure to make time for a Tuscan wine-tasting experience when visiting Italy."

İtalya seyahati sırasında Toskana bölgesinin ziyaret edilmesi ve bölgenin nefis şaraplarının deneyimlenmesi gerektiği belirtiliyor. Paraphrase edilmiş cümle, bu öneriyi daha davetkar bir şekilde sunuyor.

Orijinal: "Symptoms of influenza include fever and nasal congestion."
Paraphrase: "A stuffy nose and elevated temperature are signs you may have the flu."

Grip belirtileri arasında ateş ve burun tıkanıklığının yer aldığı ifade ediliyor. Paraphrasing ile bu semptomlar, grip olma ihtimaline işaret eden belirtiler olarak daha samimi bir dille anlatılıyor.

Orijinal: "The price of a resort vacation typically includes meals, tips and equipment rentals, which makes your trip more cost-effective."
Paraphrase: "All-inclusive resort vacations can make for an economical trip."

Tatil paketlerinin genellikle yemek, bahşiş ve ekipman kiralama gibi maliyetleri kapsadığı ve bu sayede seyahatin daha maliyet etkin hale geldiği belirtiliyor. Paraphrase ile, bu bilgi, her şey dahil tatil paketlerinin ekonomik bir seçenek olabileceğini vurgulayacak şekilde yeniden formüle ediliyor.

Orijinal: "He has tons of stuff to throw away."
Paraphrase: "He needs to get rid of a lot of junk."

Bir kişinin atılacak çok fazla eşyası olduğu belirtiliyor. Paraphrasing ile bu durum, daha çok "çöp" olarak nitelendirilen fazlalıklardan kurtulma gerekliliği üzerinden ifade ediliyor.

Orijinal Metin:
"In The Sopranos, the mob is besieged as much by inner infidelity as it is by the federal government. Early in the series, the greatest threat to Tony's Family is his own biological family. One of his closest associates turns witness for the FBI, his mother colludes with his uncle to contract a hit on Tony, and his kids click through Web sites that track the federal crackdown in Tony's gangland."

Paraphrased Metin:
"In the first season of The Sopranos, Tony Soprano's mobster activities are more threatened by members of his biological family than by agents of the federal government. This familial betrayal is multi-pronged. Tony's closest friend and associate is an FBI informant, his mother and uncle are conspiring to have him killed, and his children are surfing the Web for information about his activities."

Bu paragraftaki ana nokta, aile içindeki sorunların, federal hükümetin neden olduğu sorunlardan eşit derecede kötü, hatta daha kötü olduğudur. Bu ihanetle ilgili detaylar arasında Tony'e yakın birinin muhbir olması, aile üyeleri tarafından Tony'e suikast düzenlenmesi planı ve Tony'nin çocuklarının onun faaliyetlerini izlemesi yer alıyor. Görebileceğiniz üzere, paraphrased versiyonda ana fikir ve önemli detaylar korunurken, kelime seçimi oldukça farklıdır.

Paraphrasing Sürecinde Yapılan Başlıca Değişikliklerin Özeti:
"Early in the series" = "first season": Serinin erken dönemlerini ifade eden "Early in the series" ifadesi daha spesifik bir zaman dilimi olan "first season" (ilk sezon) ile değiştirilmiştir.
"Greatest threat" = "more threatened": "Greatest threat" (en büyük tehdit) ifadesi, "more threatened" (daha fazla tehdit altında) ifadesiyle daha dinamik bir yapıya bürünmüştür.
"One of his closest associates" = "closest friend and associate": "One of his closest associates" (en yakın ortaklarından biri) ifadesi, ilişkinin hem kişisel hem de profesyonel yönünü vurgulayan "closest friend and associate" (en yakın arkadaşı ve ortağı) ile detaylandırılmıştır.
"His mother colludes with his uncle" = "his mother and uncle are conspiring": "His mother colludes with his uncle" (annesi amcasıyla işbirliği yapıyor) ifadesi, daha güçlü bir eylem olan "conspiring" (komplo kuruyor) kelimesiyle güçlendirilmiştir.
"His kids click through Web sites" = "his children are surfing the Web": "His kids click through Web sites" (çocukları web sitelerinde tıklıyor) ifadesi, internet kullanımı üzerine daha genel bir tabir olan "surfing the Web" (web'de sörf yapıyor) ile yeniden ifade edilmiştir.
Bu örnekler ve açıklamalar, metnin temel içeriğini ve anlamını koruyarak, kelime seçimleri ve ifade biçimlerinde yapılan değişikliklerle bir metni nasıl yeniden şekillendirebileceğimizi gösterir.

Paraphrasing Neden Yapılır?

Paraphrasing, yani bir metni yeniden yazma işlemi, çeşitli sebeplerle gerçekleştirilir. Bu işlemin ana amacı, metnin intihal tespit programları tarafından benzersiz olarak algılanmasını sağlamak ve böylece doğrudan alıntı yapma gerekliliğini ortadan kaldırmaktır. Ayrıca, metinde yer alan alıntıların ve referansların metnin sonunda topluca belirtilmesiyle metnin daha akıcı ve anlaşılır hale getirilmesi hedeflenir. Paraphrasing, var olan bir içeriğin temel alınarak yeni ve özgün bir içerik oluşturma sürecini de kolaylaştırır. Bu yöntem, özellikle akademik çalışmalarda veya içerik üretiminde sıklıkla başvurulan bir tekniktir.

Akademik Bilgi Bankası

Akademik Araçlar: Araştırmacıların, verimliliği artıran ve bilgiye erişimi kolaylaştıran teknolojik yardımcılar.
Tez Yazımı: Tez yazımı üzerine bilgilendirici içerikler.
Makale Yazımı: Makale yazımı üzerine bilgilendirici içerikler.
Dil Öğrenimi: Yabancı dil becerilerinizi geliştirebileceğiniz ipuçları, siteler ve uygulamalar.

Daha fazla bilgi ve kaynak için Akademik Bilgi Bankası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.