İngilizce Makalenizi Güçlendirecek 20 İngilizce Kelime ve İfade

İngilizce Makalenizi Güçlendirecek 20 İngilizce Kelime ve İfade

Makale yazmak zor bir süreçtir ve bunu her kim yapmışsa bunun zorluklarını çok iyi bilir. Ancak, ana diliniz dışında akademik bir makale yazmak işleri daha da karmaşık hale getirir! Fikirlerinizi ve argümanlarınızı okuyucuya aktarabilmeniz bir yana, onları etkilemek bambaşka bir meseledir. Elbette, iyi yapılandırılmış ve sağlam bir argümanınız varsa, okuyucuyu her zaman etkileyebilirsiniz. Ancak İngilizce'de makalenizi daha profesyonel ve akademik kılacak belirli kelimeler ve ifadeler vardır!

İşte, makalenizi bir üst seviyeye taşıyacak İngilizce kelimeler ve ifadeler: İngilizce Makale Yazımında Kullanabileceğiniz Kelimeler ve İfadeler

Bir Noktayı Genel Anlamda Açıklarken

In order to
İngilizce Örnek: "In order to understand X, we need to first understand A"
Açıklama: Bir argümanı ya da durumu açıklamak için kullanılan bu ifade, bir sonuca ulaşmadan önce belirli bir koşulun yerine getirilmesi gerektiğini belirtir.

To put it simply
İngilizce Örnek: "To put it simply, X means that A is not possible"
Açıklama: Bir konuyu daha basit ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek istediğinizde kullanabileceğiniz bir ifadedir. Karmaşık bir durumu ya da tezi, herkesin anlayabileceği bir dille açıklamak için idealdir.

In other words
İngilizce Örnek: "I always get compliments when I wear my black hat. In other words, I look great in my black hat."
Açıklama: Bir durumu veya fikri, farklı bir şekilde ama aynı anlamda tekrar ifade etmek için kullanılır. Özellikle söylenenin altını çizmek veya vurgulamak istediğinizde işe yarar.

Ana Argümanınızda Önemli Bir Noktayı Vurgularken

Therefore
İngilizce Örnek: "Therefore, X proves that A is not possible"
Açıklama: Bir sonuca bağlama yaparken kullanılır. Sunulan bilgiler veya argümanlar ışığında bir sonuç çıkarmak için ideal bir bağlaçtır.

This suggests that
İngilizce Örnek: "Academic A states that the world is round. This suggests that earth is in fact a globe"
Açıklama: Bir önermenin ya da durumun başka bir gerçeği ima ettiğini belirtmek için kullanılır. Bu ifade, bir argümanı destekleyen dolaylı kanıtları sunmak için de faydalıdır.

Significantly
İngilizce Örnek: "Significantly, this piece of evidence shows that…"
Açıklama: Bir noktanın özellikle önemli veya dikkate değer olduğunu vurgulamak için kullanılır. Argümanınızın güçlü yönlerini ön plana çıkarmak istediğinizde işe yarar.

Ek Destek/Kanıt Sağlarken

Furthermore
İngilizce Örnek: "Furthermore, this evidence suggests that..."
Açıklama: Mevcut argümanınıza ek bilgiler veya kanıtlar sunmak istediğinizde kullanılır. Bu ifade, sunulan fikirleri güçlendirmek ve daha ikna edici bir hale getirmek için mükemmeldir.

Similarly
İngilizce Örnek: "Academic A states that X is important, similarly, Academic B’s thesis also believes that X is important"
Açıklama: İki veya daha fazla durum arasındaki benzerliklere dikkat çekmek istediğinizde kullanılır. Bu, argümanınızın geniş bir kabul gördüğünü ve desteklendiğini göstermek için faydalıdır.

Likewise
İngilizce Örnek: "Academic A states this, likewise, Academic B also supports this"
Açıklama: Bir önceki ifadeyle paralel bir durum ya da görüş belirtmek istediğinizde kullanılır. Bu, argümanınızı destekleyen farklı kaynakların veya görüşlerin olduğunu vurgulamak için kullanışlıdır.

For instance, / for example
İngilizce Örnek: "Some animals do not need parenting when they are born. For instance, snakes are born with a natural survival instinct"
Açıklama: Sunulan argümanı somut örneklerle desteklemek istediğinizde kullanılır. Bu ifade, argümanınızı daha anlaşılır ve ikna edici kılmak için idealdir.

Argümana Karşı Hususlar Sunarken

However
İngilizce Örnek: "Academic A believes that X is real, however, we can see from Academic B’s research that perhaps X is not real"
Açıklama: Bir argümana karşı çıkmak ya da farklı bir perspektif sunmak için kullanılır. Bu ifade, tartışmanın çeşitliliğini ve derinliğini artırır.

Alternatively
İngilizce Örnek: "Academic A believes that X is real, alternatively, we can see that Academic B’s research suggests something different"
Açıklama: Bir konuya alternatif bir yaklaşım ya da çözüm önermek istediğinizde kullanılır.

By comparison
İngilizce Örnek: "Scholar A states that X is beneficial. By comparison, Scholar B stated that X was a detriment to society"
Açıklama: İki farklı görüş veya durumu karşılaştırmak istediğinizde kullanılır. Bu ifade, argümanınıza geniş bir perspektif kazandırır.

On the other hand
İngilizce Örnek: "Scholar A states that X is beneficial. On the other hand, Scholar B stated that X is a detriment to society"
Açıklama: Bir argümanın farklı yönlerini veya karşıt görüşleri sunmak için kullanılır. Bu, tartışmanızın dengeli ve kapsamlı olduğunu gösterir.

Yet
İngilizce Örnek: "Scholar A states that X is beneficial, yet when we look at Scholar B’s thesis, we can see how X can also be a detriment to society"
Açıklama: Beklenmedik bir karşıtlık ya da itirazı belirtmek için kullanılır. Bu ifade, argümanınızın nüanslarını ve karmaşıklığını vurgular.

Makalenizi Sonuçlandırırken

In conclusion
İngilizce Örnek: "In conclusion, this argument shows X and Z"
Açıklama: Makalenizin sonuna geldiğinizde ana argümanlarınızı özetlemek ve sonuca bağlamak için kullanılır.

To summarize
İngilizce Örnek: "To summarize, this argument shows X and Z"
Açıklama: Ana noktaları kısa ve öz bir şekilde özetlemek istediğinizde kullanılır. Bu ifade, okuyucunun ana argümanları hatırlamasına yardımcı olur.

All things considered
İngilizce Örnek: "All things considered; this essay proves that X is not plausible"
Açıklama: Tüm argümanları ve kanıtları göz önünde bulundurduğunuzda varılan genel sonucu ifade etmek için kullanılır.

Profesyonel Destek Alın

Akademik başarınızı en üst seviyeye çıkarmak için Murat Cenk Akademi Ofisi olarak size özel bir hizmet sunuyoruz. Profesyonel İngilizce Proofreading hizmetimiz, yalnızca dilbilgisi ve yazım kontrolüyle sınırlı kalmayıp, makalenizin akademik niteliğini artıran kapsamlı bir iyileştirme süreci sunar. Bu hizmet, native (anadili İngilizce olan) editörlerimiz tarafından sağlanmakta, böylece çalışmanızın uluslararası standartlarda bir kaliteye ulaşmasını garantiliyoruz.

Hizmetlerimizden yararlanarak makalenizi global bir izleyici kitlesi için mükemmelleştirebilir, araştırmanızın etki alanını genişletebilirsiniz. Üstelik, bu sürecin sonunda verdiğimiz sertifika ile profesyonel destek aldığınızı da belgelemiş olursunuz.

İlgilenenler 0534 086 03 58 numarasından bize ulaşabilirler. Murat Cenk Akademi Ofisi olarak, yazımızın mükemmelliği yolculuğunuzda yanınızdayız.

Bu rehber boyunca sizlere İngilizce makale yazımında kullanabileceğiniz kilit kelimeleri ve ifadeleri detaylı bir şekilde sunmaya çalıştık. Akademik yazı dünyasında başarılı olmak için sadece iyi bir konuya sahip olmak yeterli değildir; aynı zamanda argümanlarınızı güçlendirecek, okuyucularınızı etkileyecek ve fikirlerinizi açıkça ifade edecek doğru kelimeleri ve ifadeleri bilmek de gereklidir. Bu yazıda ele alınan ifadeler, İngilizce akademik makalelerinizi daha anlaşılır, ikna edici ve profesyonel hale getirecek önemli araçlardır.

Akademik Bilgi Bankası

Akademik Araçlar: Araştırmacıların, verimliliği artıran ve bilgiye erişimi kolaylaştıran teknolojik yardımcılar.
Tez Yazımı: Tez yazımı üzerine bilgilendirici içerikler.
Makale Yazımı: Makale yazımı üzerine bilgilendirici içerikler.
Dil Öğrenimi: Yabancı dil becerilerinizi geliştirebileceğiniz ipuçları, siteler ve uygulamalar.

Daha fazla bilgi ve kaynak için Akademik Bilgi Bankası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.