Etki Faktörü Nedir ve Nasıl Hesaplanır?


Etki faktörü, akademik dergilerde yayımlanan makalelere yapılan atıfların ortalama sayısına dayanan bir ölçüm kriteridir. Bir dergi ile akranları arasındaki farkı belirlemede önemli bir yere sahiptir. Bir dergide yayımlanan makaleler ne kadar çok atıf alırsa, bu faktör o kadar yükselir ve dergiye prestij kazandırır. Atıf yapılan makalelerin de iyi bir dergide yayımlanmış olması, bu faktörün artmasının nedenlerinden biridir.

Etki Faktörü Ne Anlama Gelir?

Bir derginin etki faktörü, Web of Science tarafından indekslenen ve son iki yılda yayımlanan makalelerinin, diğer yayınlardan ne kadar atıf aldığının ortalamasıdır. Bu indekse bakarak derginin prestijini anlayabilirsiniz. Bir akademik derginin etki faktörü, diğer dergilere göre daha yüksekse, alanında daha fazla önem kazanır.

Etki Faktörü Nasıl Hesaplanır?

Etki faktörünü hesaplamak için dikkate alınması gereken en önemli şey, dergide iki yıl içinde yayımlanan makalelerin aldığı atıf sayısı ile dergide yayımlanan alıntılanabilir makalelerin toplam sayısı arasındaki oranı hesaplamaktır. Yani, önceki iki yılda yayımlanan makalelerin toplam sayısına bölünerek bir hesaplama yapılmalıdır.

Örneğin, önceki yıllarda makaleler 200 atıf aldı ve önceki 2 yılda 20 makale yayımlandı.

Etki değerini hesaplamak için: 200/20=10 formülü kullanılır ve etki faktörünün 10 olduğunu gösterir.

Yüksek Etki Faktörüne Sahip Dergiler Hangileridir?

Yüksek etki faktörüne sahip dergiler şunlardır;

- CA: A Cancer Journal for Clinicians (Etki faktörü 435.4)
- Nature Review Materials (Etki faktörü 123.7)
- Nature Reviews Genetics (Etki faktörü 73.5)
- Cell (Etki faktörü 58.7)
- Quarterly Journal of Economics (Etki faktörü 22.7)
- New England Journal of Medicine (Etki faktörü 66.1)
- Journal of Political Economy (Etki faktörü 12.1)
- Econometrica (Etki faktörü 8.1)

Bu dergiler yüksek uluslararası etki faktörüne sahiptir. Çoğu araştırmacı, makalelerini bu dergilerde yayımlatmak için çaba gösterir.

Bir Derginin Etki Faktörü Ne Olmalıdır?

Derginin etki faktörü 10 veya daha fazla olmalıdır, bu etki faktörüne sahip dergiler yüksek popülerliğe sahiptir. Ancak bazen 3 de iyi bir etki faktörü olarak kabul edilir. Her akademik alanın iyi olarak kabul ettiği kendi etki faktörü vardır. Örneğin, fizik dergisinde 2 puan popüler bir derecelendirme iken, başka bir alanda kötü bir derecelendirme olabilir. Daha fazla deneysel araştırma yürüten dergiler, 10 ve üzeri bir etki faktörünü iyi olarak kabul eder.

Bir Derginin Etki Faktörü Nasıl Öğrenilir?

Bir derginin etki faktörünü öğrenmek için, Web of Science tarafından indekslenen dergilerin önceki yılın etkisine bakılır. 2022 Haziran'ında yayımlanan bir dergi için, 2019 ve 2020'de yayımlanan makalelerin toplam sayısı, 2021'de yayımlanan makalelerden alınan atıf sayısı ile bölünür. Diyelim ki 2019 ve 2020'de 60 makale yayımlandı ve 2021'de 60 atıf alındı, o zaman etki faktörü 1 olur.

H İndeksi Etki Faktörü Nedir?

H indeksi etki faktörü, bir kişi veya derginin ne kadar atıf aldığı ile ne kadar makale yayımladığı arasındaki orandır. Diyelim ki 5 atıfınız ve 5 makaleniz var. O zaman H indeksi etki faktörü puanınız 1 olur.