Başarılı bir Tez sonucu nasıl yazılır? Örneklerle detaylı rehber


Tezinizin bu aşamasında, giriş bölümünü ve çalışmanızın gövdesini muhtemelen tamamlamış bulunmaktasınız. Bu, kutlanacak bir aşama olsa da, sonucun önemini göz ardı etmemek esastır. Tez sonuç bölümü, okuyucunuzun çalışmanızla son kez karşılaşacağı kısım olduğundan, etkili ve akılda kalıcı olmalıdır.

Etkili bir sonuç, çalışmanızın kilit noktalarını özetler ve bilginin neden ilgili, uygulanabilir ve genel anlamda önemli olduğunu açıklar. Sonuç yazımına yeterince zaman ayırmak ve bunu son ana bırakmamak kritik öneme sahiptir. Erika Eby'nin "The College Student's Guide to Writing a Good Research Paper: 101 Easy Tips & Tricks to Make Your Work Stand Out" kitabından alınan öneriler, etkili bir sonuç yazma konusunda size rehberlik edebilir.

Tezinizin girişi genel ifadelerle başlayıp tez ifadesine doğru daralırken, sonucunuz bu süreci tersine çevirir. Bir nevi, girişin aynası olarak işlev görür.

Tezi Yeniden İfade Edin: Çalışmanızın temel argümanını, yeni kazanılan anlayışla birlikte, güçlü bir şekilde yeniden ifade edin.

Kilit Noktaları Gözden Geçirin: Araştırmanızın temel bulgularını özetleyerek, okuyucunun çalışmanızın önemli noktalarını hatırlamasına yardımcı olun.

Relevansı Vurgulayın: Araştırmanızın neden önemli olduğunu ve geniş çerçevede neye katkı sağladığını net bir şekilde ifade edin.

Çıkarım Mesajı Ekleyin: Okuyucuya, araştırmanızdan alması gereken temel mesajı verin, böylece çalışmanızın etkisi kalıcı olur.

Tezi Yeniden İfade Edin

İpucu: Tezinizi Kopyalayıp Sonucunuza Yapıştırmayın. Farklı Kelimelerle Yeniden İfade Edin.
Etkili bir sonuç bölümüne giriş yapmanın ilk adımı, tez ifadenizi yeniden formüle etmektir. Ancak bu, giriş kısmından alıntı yapıp sonuca yapıştırmak değil, ana argümanınızı farklı bir dille ifade etmek demektir. Yeniden ifade ederken, anlatımınızı tekrar edici olmaktan kaçırmak için hem yapısal hem de dilbilgisi açısından değişiklikler yapmanız gerekmektedir. Sonuç bölümünüzde güçlü ve kararlı bir ton kullanarak, "Bu makale şunu göstermeye çalışmıştır..." gibi tereddütlü ifadelere yer vermeden çalışmanızın amacını net bir şekilde ortaya koyun.

Sonuç, tezinizin ana noktalarını kapsamalı ve okuyucuya araştırmanızın tamamlandığını, elde edilen bulguların ne olduğunu açıkça belirtmelidir. Araştırma sürecinin tamamında elde edilen temel tezinizi ve argümanlarınızı özetlemek, okuyucunun çalışmanızın önemli noktalarını hatırlamasına yardımcı olacaktır.

Örnek
Bu araştırma, Romantik dönemin, biyopolitik bağışıklık kavramında kritik bir dönüm noktası olduğunu ortaya koymuştur. Bu dönem, devrim sonrası siyasetin dinamikleri ile çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşılamaların ilk adımlarının eşsiz kombinasyonu sayesinde, beden ve devlet ilişkisinin yeniden düşünülmesine zemin hazırlamıştır. Özellikle, Fransız Devrimi ve 1790'ların sonlarında aşının bulunuşu, toplumsal sağlık ve siyaset arasındaki bağlantıyı yeniden şekillendiren önemli etkenler olarak belirlenmiştir.

Çalışmanızın Kilit Noktalarını Gözden Geçirin veya Tekrarlayın

Bu aşamada, araştırmanızın özünü oluşturan temel fikirleri ve bulguları öne çıkarmanız gerekiyor. Çalışmanızın gövdesinden, önemli düşünceleri ve argümanları bir araya getirerek, tez ifadenizde yeniden dile getirdiğiniz temel mesajları pekiştirecek şekilde yeniden ifade edin. Bu süreçte, anlamlı alıntılar veya çarpıcı istatistikler kullanabilirsiniz; ancak bunları sınırlı tutarak, analizinizin özünü kendi sözlerinizle ifade etmeye odaklanın.

Sonuç kısmı, okuyuculara yönelik tavsiyeler veya ileriye dönük sorular sunarak, araştırmanızın daha geniş bir bağlamda nasıl değerlendirilebileceğine dair fikirler verebilir. Okuyucularınızın yazınıza nasıl tepki vermesini umduğunuzu, belirli bir eylemde bulunmalarını veya konu üzerinde daha fazla düşünmelerini sağlamak amacıyla yönlendirici sorular sorabilirsiniz. Ayrıca, giriş bölümünüzdeki anahtar kelimeleri ve ifadeleri sonuç bölümünüzle uyumlu bir şekilde kullanarak, çalışmanızın başından sonuna kadar tutarlı bir yapı sağlayın.

Örnek
Bu çalışma kapsamında, Mary Wollstonecraft'ın kurgusal ve siyasi yazılarında idealleştirilmiş bir mediko-politik devlet tasavvurunu, William Wordsworth ve Mary Shelley gibi yazarların, sağlıklı bir devlet için gerekli olan birleşik siyasi kolektif olarak, beden politikasına ve siyasi ile tıbbi hastalıklara karşı bağışıklığı nasıl giderek daha fazla hayal ettiklerini inceledim.

Çalışmanızın Neden Konuyla İlgili Olduğunu Açıklayın

Araştırmanızın sonuç bölümünde, çalışmanızın ilgili araştırma alanına neden önemli olduğunu net bir şekilde vurgulayın. Bu, tezinizin mevcut akademik tartışmalara nasıl bir katkı sağladığını, var olan görüşleri nasıl desteklediğini veya meydan okuduğunu açıklayarak yapılabilir. Bu bölümde, araştırmanızın önemini vurgularken, okuyuculara çalışmanızın sonuçlarını değerlendirme ve kendi düşüncelerini geliştirme fırsatı sunmalısınız.

Örnek
Bu proje, Romantik dönemin edebiyatı ve biyopolitik bağışıklık kavramının ortaya çıkışını birbirleriyle etkileşim içinde olan süreçler olarak ele alarak, Romantizm, tıp ve siyaset arasındaki ilişkiler hakkındaki mevcut anlayışlara yeni bir perspektif getirmektedir. Böylece, Romantik edebiyatın, erken modern dönemde ortaya çıkan biyoiktidarın şekillenmesine nasıl katkıda bulunduğunu ve biyopolitikanın nasıl teorileştirildiğini yeniden değerlendirerek, akademik tartışmalara önemli bir müdahalede bulunmuştur.

Okuyucu için Bir Çıkarım

Sonuç bölümünüz, okuyucuları etkileyen, düşündüren ve hatta eyleme geçmeye teşvik eden güçlü bir mesajla tamamlanmalıdır. Eğer tezinize bir anekdot, tarihi bir örnek veya çarpıcı bir gerçek ile başladıysanız, sonuçta bu hikayeye geri dönerek okuyucularınızın konuyla olan bağını yeniden canlandırabilirsiniz. Bu, araştırmanızın önemini ve etkisini pekiştirecek, aynı zamanda okuyucuların akıllarında kalıcı bir iz bırakacaktır.

Sonuç kısmınızda, okuyucuları daha fazla düşünmeye, araştırmaya veya bir eylemde bulunmaya yönlendiren bir eleman içermelisiniz. Bu, bir soru olabilir, harekete geçirici bir çağrı, ileriye yönelik bir öneri, gelecekteki araştırmalar için bir yol gösterici olabilir veya ele aldığınız temanın güncelliğini ve devamlılığını vurgulayan bir açıklama olabilir. Sonucunuz, okuyucuların çalışmanızı okuduktan sonra daha bilgili, ilham almış ve eyleme geçmeye hazır hissetmelerini sağlamalıdır.

Örnek
Romantik dönem, bağışıklık ve biyopolitik üzerine düşüncenin ilk adımlarını atmış olsa da, bu yolculuk burada son bulmamıştır. Viktorya dönemi yazarları, doktorları ve politikacıları, Romantiklerin "sağlıklı bir devletin" politika ve tıbbın entegrasyonuyla mümkün olabileceğine dair fikrini benimsemiş ve bu vizyonu yasalarla ve halk sağlığı önlemleriyle daha da pekiştirmiştir. On dokuzuncu yüzyılın çabaları pek çok başarıya ulaşsa da, SARS gibi küresel sağlık tehditleri ve sonraki halk sağlığı krizleri, hastalıkla mücadeledeki yöntemlerin evrimini ve biyopolitik bağışıklığın devam eden önemini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, biyopolitik bağışıklık, modern dünyada tıp ve siyaset arasındaki ilişkiyi anlamak için hâlâ geçerli ve değerli bir kavram olarak kalmaktadır. Bu yolculuk bizi nereye götürecek? Ve toplum olarak gelecekteki sağlık krizlerine nasıl daha hazırlıklı olabiliriz? Bu sorular, araştırmanın sadece tarihle değil, aynı zamanda geleceğimizle de nasıl iç içe geçtiğini göstermektedir.