İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ - SPSS HİZMETİ

İstatistiksel Veri Analizi Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi ve Makale çalışmalarınızda elde eldiğiniz verilere yönelik SPSS, AMOS veya R programlarını kullanarak istatistiksel veri analizi hizmeti sunuyoruz. 

* SPSS Veri Girişi 
* Geçerlik ve Güvenirlik Analizi 
* Korelasyon Analizi 
* Ölçek Geliştirme Analizi 
* Doğrulayıcı Faktör Analizi 
* Açımlayıcı Faktör Analizi 
* Yapısal Eşitlik Modeli Analizi 
* ANOVA gibi geniş kapsamlı pek çok veri analizi hizmeti sunuyoruz.

Murat Cenk Akademi Ofisi hizmetlerinden yararlanmak için 0534 086 03 58 telefon numarasından ulaşabilir veya bilgi@muratcenk.com mail atabilirsiniz.