AKADEMİK REDAKSİYON

Redaksiyon

Türkçeye Fransızcadan geçen redaksiyon kelimesinin en temel anlamı; yazılmış bir metin üzerinde belirlenen düzeltmelerin yapılarak yazının yayıma hazır hale getirilmesidir. Bir başka deyişle redaksiyon, bir metnin dil bilgisi, imla ve yazım kuralları açısından incelenip yanlışlık ve eksikliklerin belirlenmesi; cümlelerde anlamı bozan unsurların tespit edilerek metnin anlamını bozmayacak şekilde düzeltilmesi işlemidir.

Redaksiyon hizmeti sayesinde metinleriniz yayımlanmadan önce son kez kontrol edilerek var olan sorunlar giderilir ve sıfır hata ile yayıma hazır hale getirilir. Redaksiyon, alanında uzman kişiler tarafından yapılması gereken titiz bir çalışma alanıdır. Redaksiyon hizmeti sonucunda çalışmalarınızın mükemmelliğe ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Akademik Redaksiyon


Akademik metinler (yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, makale, proje, ödev, bildiri vb.) üzerinde ciddi emek verilmesi gereken çalışmalardır. Redaksiyon hizmeti ile hazırlamış olduğunuz çalışmalar dil bilgisi, yazım ve noktalama yanlışlıkları nedeniyle enstitü tarafından reddedilemeyecek düzeye getirilmektedir. Son taslak üzerinde düzenleme ve düzeltmeler yapılmaktadır.

Akademik redaksiyon sayesinde çeşitli bilim dallarında yaptığınız çalışmalar ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlanmak için derginin kabul ettiği yazım formatına göre düzenlenmekte ve uygun hale getirilmektedir.

Murat Cenk Akademi Ofisi hizmetlerinden yararlanmak için 0534 086 0358 telefon numarasından ulaşabilir veya bilgi@muratcenk.com mail atabilirsiniz.