Tilsit Antlaşması (9 Temmuz 1807)

Tilsit Antlaşması yada Tilsit-Erfurt Görüşmeleri

1806 Osmanlı Rus savaşı'nın çıkması akabinde bir dizi görüşmeler antlaşmalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Tilsit antlaşması olmuştur. Peki bu Tilsit antlaşması nedir? Tarih kitaplarında Tilsit ve Erfurt görüşmeleri olarak geçtiğini gördüğümüz bu görüşmelerin detayları nelerdir?

"III. Selim zamanında yaşanan Osmanlı-Rus ve Osmanlı-İngiliz savaşları, zorunlu olarak kurulan üçlü ittifakın bozulması yüzünden başlamıştı. Osmanlı devlet adamları, Rusların, Eflak ve Boğdan'ı ansızın işgal etmesini bir türlü kabullenemedikleri için savaşa karar verip, öncelikle Rusları yenilgiye uğratıp, Eflak ve Boğdan'ı istiladan kurtarma amacındaydı. Ardından hedefi büyütüp Kırım'ı da geri alarak, Karadeniz'deki Rus varlığını iyice sınırlandırmak istiyorlardı. Ancak bu suretle Boğazlar ve İstanbul'u Rus tehdidinden kurtarmak mümkün olacaktı" (Kurşun and Hut 2013:89)

"İngilizlerle savaşın temelinde ise Mısır sorunu vardı. İngiliz donanmasının Çanakkale boğazını geçmeyi başaramamasına rağmen, İstanbul önlerinde hiçbir şey yapamadan geri dönüp İskenderiye'yi işgal etmesi, Osmanlı-İngiliz savaşının fiilen başlamasına sebep oldu." (Kurşun and Hut 2013:89)

"Osmanlı Devleti'nin Fransızlar'ın rakibi olan Rusya'ya savaş ilan etmesi, Napolyon'a ve Fransız askerlerine zafer sağladı. Osmanlı-Rus savaşının başlamasından hemen sonra Ruslar, askeri güçlerinin büyük bir bölümünü Osmanlı sınırlarına kaydırmak zorunda kaldı." (Kurşun and Hut 2013:89)

"Fransız ordusu harp sahasında kazanmaya devam etti. Rus çarının Fransızlar'dan barış istemesi üzerine Napolyon ile Çar I. Aleksandr buluştu ve 9 Temmuz 1807'de Tilsit Barış Antlaşmasını imzaladılar. Tarih kitaplarına bu olay Tilsit ve Erfurt görüşmeleri veya Tilsit antlaşması olarak geçecektir." (Kurşun and Hut 2013:89)

Tilsit Antlaşmasının Sonuçları

"Tilsit Antlaşması'nın Osmanlı Devleti açısından önemli sonuçları vardı. Buna göre; Fransa, Osmanlı Devleti ile birlikte hareket etmekten vazgeçeceği gibi, İstanbul'u Rusya ile barış yapmaya zorlayacaktı. Buna karşılık Rusya da Fransa ile İngiltere arasında bir uzlaşma sağlanmasına çalışacaktı. Osmanlı yönetiminin Eflak ve Boğdan'ı Ruslara terk etmeye ikna edileceğine dair madde zaten Osmanlı-Rus savaşının başlamasına sebep olan bir durumdu. Savaşı başlatmasına neden olan böyle bir maddeyi Napolyon'un antlaşmaya koyması, Osmanlılar açısından dostça bir yaklaşım olarak değerlendirilmedi. Bu maddenin devamında, Fransa, Osmanlı Devleti'ni ikna edemediği durumda ise Rusya'ya askeri yardımda bulunacağı ifadesi yer alıyordu. Maddenin bu bendine göre Osmanlı Devleti'nin Eflak ve Boğdan'ı Ruslara terk etmemesi durumunda, Fransız-Rus askeri ittifakının da yolu açılmış oluyordu." (Kurşun and Hut 2013:89-90)

"Diğer önemli maddelerden birisi ise Rusya'nın Avrupa'da Fransa'ya vereceği desteklere karşılık, Fransa'nın da Osmanlı Devleti ile Ruslar arasında aracılık edecek olmasıydı. Bu madde Napolyon'un çizmeye çalıştığı Avrupa ve Osmanlı stratejisinin açık bir tezahürüdür: Avrupa'da Rusların yardımını temin etmek, Osmanlı Devleti'ne şirin görünmek, Ruslar'dan yana hareket imkanını elinde tutmak" (Kurşun and Hut 2013:90)

"Napolyon Bonapart'ın Rusları zayıflatmak için üzerinde durduğu diğer bir konu da Lehistan krallığını yeniden diriltmekti. Ancak söz konusu antlaşmada Fran­sa bu isteğinden vazgeçmesine karşılık, Ruslar da Dalmaçya, Cattaro ve Yedi Adalar gibi Akdeniz'deki Fransız işgalini ve varlığını kabul edecekti. Öte yandan, Rus Osmanlı görüşmeleri bir sonuca bağlanmazsa Napolyon, Osmanlı Devleti'ne karşı Rusya'nın yanında savaşacağı gibi topraklarını da Ruslar'la paylaşacaktı." (Kurşun and Hut 2013:90)

"Osmanlı devlet adamları, Napolyon'un bu davranışını ikiyüzlü bir davranış olarak değerlendiriyordu. İngiliz ve Rus tehlikesine karşı Fransa'yı da kaybetmemek için bu ikiyüzlülüğe de zorunlu olarak göz yumuyorlardı. Fakat, bir yıl sonraki Erfurt görüşmelerinde bu iki yüzlülük ayyuka çıktı. Her ne kadar Erfurt görüşmeleri Avrupa'nın genel siya­ seti üzerine yapılıyor olsa da Rusların Osmanlı toprakları üzerindeki emellerinin Napolyon tarafından nasıl desteklendiğini ayan beyan ortaya koyuyordu" (Kurşun and Hut 2013:90)

"Napolyon açısından bakıldığında ise, kendisine Avrupa'da baş ağrısı olan iki diğer büyük devlet; Avusturya ve Prusya'nın Rus sopası ile korkutulması lazımdı. Bunu sağlamak için de Tilsit Antlaşması esnasında Fransız-Rus dostluğunun alt yapısı oluşturuldu. 12 Ekim 1808'de Rus Çarı I. Aleksandr ile Napolyon Bonapart arasında yapılan Erfurt görüşmelerinde bu yakınlaşma pekiştirildi" (Kurşun and Hut 2013:90)

Netice itibariyle bu yazımızda Tilsit Antlaşmasının ne olduğunu? Hangi devletler arasında olduğunu, Tilsit antlaşmasının maddelerinin neler olduğundan bahsettik.

Kaynakça

Kurşun, Zekeriya, ve Davut Hut, ed. 2013. Osmanlı Tarihi (1789-1876). 1. bs Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fakültesi Yayını.