Kodrika Projesi

Napolyo'nun mısırı işgali için projeler öne süren Kodrika kimdir? Kodrika projeleri nelerdir? 

Kodrika kimdir? Kodrika projeleri nelerdir?

Napolyon’un Osmanlıyı parçalama üzerine hazırlattığı projelerden en önemlisi olarak Kodrika gösterilmektedir. Bu proje tarihe Kodrika Muhtırası olarak geçer.

Kodrika Kimdir?

Kodrika Moralı Seyit Efendi'nin baş tercümanıdır. Rum asıllı Osmanlı vatandaşıdır. Moralı Seyit Efendi'nin Elçiliği sırasında ona gelen bütün yazışmaları İngiliz hükümetine bir kopyasını aktarmıştır. Yani ajanlık yapmıştır. Podrika’nın bu ihanetini farkına varan kişi ise Halet Efendi'dir. Çok gariptir ki Halet Efendi haini yakalanmış olmasına rağmen Yunan İsyanı'nın başarılı bir gidişat göstermesinde de büyük etkisi olmuştur. Podrika hemen görevinden alınarak Fransız Dışişleri Bakanlığı Özel mevkii  getirilmiştir.

Kodrika‘nın İlk Projesi

Osmanlı Devleti'ni iki devlete bölmek, birincisi Asya'da bulunan devlet, ikincisi Rumeli ve Avrupa'da bulunan devlet.

Asya'da bulunan devlet Osmanlı hanedanı idaresinde olacak teokratik yapı da bir devlet olacak ve başkenti Bağdat olacaktır.

Avrupa Kıtası'nda olan ikinci devlet Fransa'nın müttefiki olacak onun tarafından korunan bir devlet olacak ve Hristiyan karakterli bir devlet olup başkenti İstanbul olacaktır.

Kodrika İkinci Projesi

Osmanlı'nın Rumeli kısmını yarı bağımsız devlete bölelim der. Bu vilayetler ise; Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Bosna, Yunanistan ve Yunan Adalarıdır. Bu otonom bölgelerin kabul edilmesi durumunda burada zaten Osmanlı Hükümeti'nin atamış olduğu Paşalar idare edecek, ama bunlar Fransa'nın himayesine girecektir.

Mısır tümüyle Fransız toprağı yapılsın ve Mısır Avrupa-Asya ticaretinin Merkezi olsun.

Napolyon bu planı gerçekleştirecek aracı görevinde olacak ve yukarıdaki sayılan 6 otonom Devletin koruyucusu durumunda olacaktır

Fransa'yı Balkan topraklarında yaptığı bu hizmete karşılık Merkezi Bağdat'a taşınacak olan Osmanlı Devleti Fransız kapitülasyonlarını yenileyecekler.

Osmanlı Devleti, Fransa'nın Yakın Doğu ticareti fikrini tasdik edecektir. Bir noktada Osmanlı Fransa'nın Yakın Doğu ticaretinin koruyucusu durumunda olacaktır.

Kaynakça

Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma