İngiltere'nin Osmanlı Koruma Politikası Nedir? Neden Osmanlı'nın Yanında Yer Almaktadır?

İngiltere'nin Osmanlı Politikası

İngiltere’nin Osmanlı Politikası Nedir? İngiltere neden Osmanlı devleti’nin yanında yer alıyor ve Osmanlı devletini koruyor? Çok sevdiği için mi hayır. İşte cevapları.


İngiltere 18. Yüzyılda Fransa'nın Avrupa' da üstünlük kurmasına mani olmak için, Fransa'ya karşı Rusya ile dost geçinmiş ve yakın münasebetler kurmuştu. William Pitt'in babası Lord Chatam bu politikayı hararetle desteklemiş ve İngiltere'nin bu politikasını uzun süre devam ettirmişti.

William Pitt'e göre, Osmanlı Devleti Avrupa dengesinin büyük bir ağırlığını teşkil etmekteydi. Eğer Osmanlı Devleti parçalanacak veya zayıflayacak olursa, Avrupa dengesi Rusya'nın lehine bozulacaktı. Rusya'nın Avrupa'da güçlenmesi halinde, bütün Avrupa'nın güvenliği tehlikeye düşebilirdi. Ne olursa olsun, William Pitt, İngiltere'nin, bundan sonra Osmanlı İmparatorluğu'na karşı 1878'e kadar izleyeceği bir politikanın temelini atmıştı. Bu politika da Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü korumak ve savunmaktı.

Nitekim İngiltere 1791 – 1878 Tarihleri arasında “Osmanlı İmparatorluğunun toprak bütünlüğünü koruma politikası” izleyecektir.