1848 İhtilallerinin Sonuçları

1848 İhtilali sonuçları nelerdir? 1830 ihtilallerindeki sonuçlar ile benzerlik gösterir mi?

1848 İhtilalleri Sonuçları

» 1848 ihtilalleri sırasında özellikle Alman, İtalyan ve Macar milli hareketleri Avrupa Devletleri’nin en fazla dikkatle izledikleri gelişmeler olmuştur.

» Alman milli birlik hareketini Rusya hoş karşılamamıştır. Çünkü kuvvetli bir Almanya’nın ortaya çıkışını hem Avrupa dengesi hem de kendi çıkarları açısından tehlikeli görüyordu.

» Buna karşılık Rusya, Avusturya’nın Almanya üzerindeki nüfuzunun artmasını da istememiştir. Rusya’ya göre Almanya üzerinde Prusya ve Avusturya arasındaki mücadelede bir denge sağlanmalıydı. Sonunda Germen Konfederasyonu 1815’deki statüsü ile kalmıştır ki Rusya’nın da isteği buydu.

» Fransa’ya gelince kendisinin kuzeyinde kuvvetli bir Alman devletinin çıkması ihtimalini hiç hoş karşılamamıştır.

» İtalyan milli birliğine gelince İngiltere ve Fransa gelişmeleri yakından takip etmişlerdir.

» Fransa yanı başında kuvvetli bir İtalya’nın çıkmasını istememiştir. Fakat İtalya’nın Avusturya’nın nüfuzundan kurtulmasını arzu etmiştir.

» İngiltere ise Fransa’nın İtalya’da etkili olmasını istememiştir.

» Macar bağımsızlık hareketinde ise Rusya, İngiltere ve Fransa bu olaya sempatik bakmamışlardır.

Maddeler Halinde 1848 İhtilali’nin Sonuçları

  1. Fransa’da Cumhuriyet ilan edilmiştir.
  2. Sosyal hukuk kavramı doğmuştur.
  3. Fransa’da halka seçim hakkı tanınmıştır.
  4. Ölüm cezası kaldırılmış ve esir ticareti yasaklanmıştır.
  5. İtalya ve Almanya’da siyasi birliğin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
  6. Avrupa’da liberalizm yönünde önemli gelişmeler olmuştur.
  7. Avrupa’da krallar halka yeni haklar vermiştir. İngiltere’de seçim hakları genişletilmiş ve işci sınıfına yeni haklar verilmiştir.
  8. Avrupa’da sosyalist akımlar güçlenmiş ve sosyalist partiler kurulmuştur.
  9. Genel itibariyle Osmanlı’da işci sınıfı olmadığı için Osmanlıda bir etkilenme olmamıştır
1848 İhtilallerinin önemli sonuçlarından biriside Osmanlı Devleti üzerinde olmuştur. Bu konuda bilgi sahibi olmadan tam sonuçlara ulaşmak beyhudedir. 

1848 İhtilali Serisi: