Abdülaziz'in Mısır Seyahati

Abdülaziz'in seyahatleri bu alanda ilk ve tek olması bakımından önemlidir. Padişahı ilk seyahate, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın damadı Yusuf Kâmil Paşa ile Seraskerliğe atanmış olan Fuat Paşa teşvik etmişlerdi. Mısır, özellikle Mehmet Ali Pa­şa döneminden beri adeta müstakil bir hükümet hâlini almaya başlamıştı. Abdülaziz, 3 Nisan 1863'te, zayıflayan otoriteyi ve Osmanlı Devleti'ne bağlılığını kuvvetlendir­mek amacıyla Mısır'a bir seyahate çıktı. Bu arada, Veliaht Murat, Şehzadeler Abdülhamit ve Reşat Efendiler ile Serasker Fuat Paşa ve bir kısım devlet erkânını da yanı­na almıştı. Feyz-i Cihad vapuruyla seyahate çıkan Abdülaziz, Mısır Valisi İsmail Paşa ve Mısırlılar tarafından İskenderiye Limanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı. İstik­bal kaygısıyla hareket eden Hidiv İsmail Paşa, gözüne girmek istediği padişahı se­yahati boyunca çok iyi ağırladı. Bütün bunlardan kibir ve gururu kabaran Abdülaziz dönüşünde, uğradığı İzmir ve İstanbul'da da büyük şenliklerle karşılandı. Bunun üzerine padişah, İstanbul halkından askerlik yükümlülüğünü bile kaldırdı." (Kurşun and Hut 2013:164)

Kaynakça

Kurşun, Zekeriya, ve Davut Hut, ed. 2013. Osmanlı Tarihi (1789-1876). 1. bs Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Fakültesi Yayını.