Kutsal İttifak

Kutsal İttifak nedir? Kutsal ittifaka kimler arasında yapılmıştır? Kutsal ittifaka dair her şey..
Kutsal İttifak

» Kutsal ittifak Rus Çarı 1. Aleksandr'ın eseridir.

» Viyana'da kurulan Avrupa düzenini din ilkelerine göre korumaya ve devam ettirmeye karar verdi. Rusya, Avusturya ile Prusya hükümdarlarına sunduğu bir anlaşma tasarısını 26 Eylül 1815’de imza attırmaya yönelik muvaffak oldu. Üç devlet arasında imzalanan Bu anlaşmaya Kutsal İttifak denir.

» Bu anlaşmada üç devlet karşılıklı münasebetlerini Hıristiyan dininin kutsal ilkelerine dayandıracaklarını ve Allah'ın gösterdiği yolda yürüyeceklerini bildiriyorlardı. Yine üç hükümdar aynı dinin üyeleri olarak kendilerini Hristiyanlığın üç ana kolunun Allah tarafından görevlendirilmiş temsilcisi sayıyorlardı. Başka bir deyişle Avusturya Katolik'i, Prusya da Protestanlığın ve Rusya'da ortodoksluk mezhebini temsil etmekteydi.

» Bu belge bir bakıma milletlerarası münasebetlerin yeni bir anlayışı ortaya çıkarmaktaydı, Bu da bu münasebetlerin şimdi dinsel ilkelere ve temellere dayandırılmasıydı.